Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn thị xã Cai Lậy năm 2017
14/06/2017

Quyết định phê duyệt ở file đính kèm:QD+tinh+phe+duyet+danh+muc+keu+goi+dau+tu+nam+2017.pdf

1. DỰ ÁN: Văn phòng Giám định xây dựng thị xã Cai Lậy

1. Tên dự án

Văn phòng Giám định xây dựng thị xã Cai Lậy

2. Mục tiêu dự án

Xây dựng hệ thống giám định ở địa phương

3. Hình thức đầu tư

100% vốn của nhà đầu tư

4. Quy mô dự án

- Tổng vốn đầu tư dự kiến  2 tỷ đồng

- Diện tích sử dụng đất: 200 m2

5. Căn cứ xây dựng dự án

- Quyết định số 1340/QĐ-UBND 28/5/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

6. Vị trí khu đất dự án

Địa điểm: phường 5, thị xã Cai Lậy

7. Một số thông tin dự án

 

Đất đai

Đất dân

Kết nối giao thông

Khu đất dự ánthuận lợi giao thông đường bộ.

Nguồn điện

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo đấu nối cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước cấp

- Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án.

8.Điều kiện và ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư (nhà đầu tư trong nước):

- Theo Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp:

+ Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng theo mức 20% giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mức hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án.

+ Miễn, giảm tiền thuê đất:

. Được miễn tiền thuê đất 20 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động

Được giảm 10% tiền thuê đất trong các năm tiếp theo

- Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Thu nhập miễn thuế: phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về giáo dục - đào tạo, y tế và về lĩnh vực xã hội hóa khác

+ Áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

9. Hiệu quả xã hội của dự án

 Đáp ứng nhu cầu giám định xây dựng ở địa phương

 2. DỰ ÁN : Văn phòng Giám định tài chính - kế toán thị xã Cai Lậy

1. Tên dự án

Văn phòng Giám định tài chính - kế toán thị xã Cai Lậy

2. Mục tiêu dự án

Xây dựng văn phòng giám định tài chính - kế toán ở địa phương

3. Hình thức đầu tư

100% vốn của nhà đầu tư

4. Quy mô dự án

- Tổng vốn đầu tư dự kiến  2 tỷ đồng

- Diện tích sử dụng đất: 200 m2

5. Căn cứ xây dựng dự án

- Quyết định số 1340/QĐ-UBND 28/5/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

6. Vị trí khu đất dự án

Địa điểm: phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

7. Một số thông tin dự án

 

Đất đai

Đất dân

Kết nối giao thông

Khu đất dự án: thuận lợi giao thông đường bộ.

Nguồn điện

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo đấu nối cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước cấp

- Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án.

- Giá nước (theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang).

8.Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư (nhà đầu tư trong nước):

- Theo Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp:

+ Được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng theo mức 20% giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mức hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án.

+ Miễn, giảm tiền thuê đất:

. Được miễn tiền thuê đất 20 năm kể từ ngày đưa dự án vào hoạt động

. Được giảm 10% tiền thuê đất trong các năm tiếp theo

- Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

+ Thu nhập miễn thuế: phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về giáo dục - đào tạo, y tế và về lĩnh vực xã hội hóa khác

+ Áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

9. Hiệu quả xã hội của dự án

 Đáp ứng nhu cầu giám định tài chính - kế toáng ở địa phương

 3. DỰ ÁN : Khu dân cư phía Tây Sông Ba Rài

1. Tên dự án:  

Khu dân cư phía Tây Sông Ba Rài

2. Mục tiêu dự án:

Xây dựng khu dân cư phục vụ nhu cầu nhà ở của Nhân dân

3. Hình thức đầu tư:

100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

4. Quy mô dự án:            

Diện tích sử dụng đất: 6,5 ha,

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 275 tỷ đồng

5. Căn cứ xây dựng dự án:

- Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 05/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy đến năm 2030.

- Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000: Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Tây Bắc và Tây Nam QL1.

6. Vị trí khu đất dự án:      

 - Địa điểm: phường 2, thị xã Cai Lậy, cách TP Mỹ Tho 30 km về hướng Tây .

 - Tứ cận khu đất:

+ Phía Đông giáp: sông Ba Rài 

+ Phía Tây giáp: nhà thờ Cai Lậy

+ Phía Nam giáp: Quốc Lộ 1

+ Phía Bắc giáp:  đường Tứ Kiệt

7. Một số thông tin dự án

 

 

Đất đai

Gồm đất thổ cư, đất trồng cây lâu năm; mặt bằng chưa giải phóng

Kết nối giao thông

- Khu đất giáp Kênh Nguyễn Văn Tiếp và đường tỉnh 865

Nguồn điện     

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/ nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư  

- Điều kiện đầu tư: theo Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

9. Hiệu quả xã hội của dự án:  

Hình thành khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị.

 4. DỰ ÁN: Trung Tâm thể dục thể thao

1. Tên dự án:  

Trung Tâm thể dục thể thao

2. Mục tiêu dự án:           

Xây dựng trung tâm thể dục, thể thao cấp khu vực

3. Hình thức đầu tư:

100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

4. Quy mô dự án:

Diện tích sử dụng đất: 12,7 ha

Tổng vốn đầu tư dự kiến:  200 tỷ đồng

Công suất/hạng mục: gồm các hạng mục như sân vận động, nhà thi đấu, hồ bơi, sân cỏ nhân tạo, các sân tập tennis, bóng chuyền, cầu lông, các câu lạc bộ thể thao….

5. Căn cứ xây dựng dự án:

- Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 05/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy đến năm 2030.

- Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000: Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Tây Bắc và Tây Nam QL1.

6. Vị trí khu đất dự án:      

- Địa điểm:  xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 30km về hướng Tây.

+ Phía Đông giáp: đất dân

+ Phía Tây: giáp đất dân

+ Phía Nam: giáp tuyến tránh QL 1

+ Phía Bắc: giáp đường quy hoạch (cách kênh Ông Huyện khoảng 200m)

7. Một số thông tin dự án

 

 

Đất đai

Đất thổ cư và đất nông nghiệp (đất vườn, đất trồng màu); mặt bằng chưa giải phóng.

Kết nối giao thông

Đường vào dự án là đường nhựa, chiều rộng mặt đường  3,5 km.

Nguồn điện     

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/ nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư: 

Điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư (nhà đầu tư trong nước):

Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ưu đãi đầu tư:

- Theo Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp

9. Hiệu quả xã hội của dự án:  

Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong khu vực

 

5. DỰ ÁN 5: Trung tâm Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

1. Tên dự án:  

Trung tâm Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

2. Mục tiêu dự án:           

Thu hút đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các dãy phố thị, xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị

3. Hình thức đầu tư:

100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

4. Quy mô dự án:            

Diện tích sử dụng đất: 5,5 ha

Tổng vốn đầu tư dự kiến:  100 tỷ đồng

Hạng mục: Xây dựng các dãy phố thị, trung tâm thương mại, siêu thị và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

5. Căn cứ xây dựng dự án:

- Quyết định 1340/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 05/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Cai Lậy đến năm 2030.

- Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 09/09/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000: Đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Tây Bắc và Tây Nam QL1.

6. Vị trí khu đất dự án:      

- Địa điểm:  Khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

+ Đông, Tây, Nam: giáp đất dân

+ Bắc: giáp QL 1

7. Hạ tầng tại địa điểm   

 

 

Đất đai

Gồm đất thổ cư và đất nông nghiệp (đất vườn, đất trồng màu); mặt bằng chưa được giải phóng

Kết nối giao thông

Khu đất nằm cặp QL 1 thuận lợi cho các phương tiện giao thông đường bộ.

Nguồn điện     

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/ nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư: 

- Điều kiện đầu tư: theo Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

9. Hiệu quả xã hội của dự án:  

Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương6. DỰ ÁN: Cụm Công nghiệp Mỹ Phước Tây

1. Tên dự án:  

Cụm Công nghiệp Mỹ Phước Tây

2. Mục tiêu dự án:

Đầu tư xây dựng và kinh hạ tầng cụm công nghiệp

3. Hình thức đầu tư:

100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

4. Quy mô dự án:            

Diện tích sử dụng đất: 50 ha,

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 250 tỷ đồng

5. Căn cứ xây dựng dự án:

- Quyết định số 5043/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy hoạch ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.  

- Danh mục quy hoạch phát triển CCN dự kiến sau khi rà soát giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Công Thương theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/03/2012.

- Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

-Quyết định số 2157/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cai Lậy đến năm 2030.

6. Vị trí khu đất dự án:      

Khu đất thuộc ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy, cách Thành phố Mỹ Tho khoảng 30km về hướng Tây Bắc

- Tứ cận khu đất:

+ Phía Đông: giáp Kênh Mỹ Đông

+ Phía Tây: giáp Kênh Một Thước

+ Phía Nam: giáp đường tỉnh 865

+ Phía Bắc: giáp Kênh 500

7. Một số thông tin dự án

 

 

Đất đai

Đất ở nông thôn, đất cây lâu năm, đất lúa; mặt bằng chưa giải phóng

Kết nối giao thông

Khu đất nằm cặp đường tỉnh 865, kênh 500, kênh Mỹ Đông thuận lợi giao thông

Nguồn điện     

Nguồn điện cung cấp cho dự án từ lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định.

Nguồn nước

 Đảm bảo đấu nối và cung cấp đầy đủ cho dự án

Xử lý chất thải/ nước thải

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư  

Điều kiện đầu tư:

Theo Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

Ưu đãi đầu tư:

Theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

9. Hiệu quả xã hội của dự án:  

Góp phần phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động địa phương.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 731
  Tổng lượt truy cập: 2439341