Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Dự toán ngân sách năm, quyết toán ngân sách năm
01/01/2018

Dự toán ngân sách năm, quyết toán ngân sách năm

NĂM 2021

1. Quyết định công khai dự toán ngân sách  năm 2021 của thị xã Cai Lậy

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2021 trình HĐND thị xã

 

NĂM 2020

1. Thông báo (737) công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 trình HĐND cấp huyện

2. Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thị xã Cai Lậy

3. Thuyết minh về công khai dự toán và phân bổ thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

4. Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý I/2020

5. Thông báo (180) công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

6. Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

7. Nghị quyết về thu, chi quyết toán ngân sách năm 2019

8. Nghị quyết về dự toán, phân bổ thu chi ngân sách năm 2020

9. Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

NĂM 2019

1. Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách thị xã năm 2019 trình HĐND thị xã

2. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 9 tháng đầu năm 2019

3. 392/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

4. Báo cáo thuyết minh về công khai dự toán và phân bổ thu chi NSNN năm 2019

5. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2019

6. Công khai dự toán ngân sách quý I-2019

7. Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của thị xã Cai lậy

NĂM 2018

1. Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

2. Nghị quyết về phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

3. Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

4. Nghị quyết về Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 385
  Tổng lượt truy cập: 2242045