Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Ghi nhận kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Phường 1
12/10/2015

  Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lảnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Ghi nhận kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Phường 1

          Trên cơ sở đó UBND Phường 1 thị xã Cailậy đã xây dựng kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 20/5/2015 về việc thực hiện côngtác phổ biến, giáo dục, pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luậtcủa người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương uớc, quy ước năm 2015 trênđịa bàn phường. Căn cứ vào kế hoạch này Ủy ban nhân dân và hội đồng tuyêntruyền phổ biến giáo dục pháp luật phường 1 đã triển khai đến cán bộ, côngchức, viên chức của phường, ban lãnh đạo các khu phố, ban ngành, đoàn thể vànhân dân đạt hiệu quả tốt. Ủy ban nhân dân phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam Phường xây dựng kế hoạch và tổ chức bầu, công nhận  hòa giải viên tổ hòa giải ở 4 khu phố với 20hòa giải viên, trong đó có 4 nữ; xây dựng tuyên truyền viên pháp luật trên địabàn có 28 người, trong đó có 6 nữ. Bên cạnh đó cũng làm tốt công tác triểnkhai, tuyên truyền Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bảnpháp luật hiện hành liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ và nhân dân; tổchức được 4 cuộc hội nghị để triển khai các văn bản nêu trên cho 172 lượt đạibiểu với thành phần ủy viên ban chấp hành Đảng ủy, thường trực UBND, UBMTTQ,trưởng, phó ban ngành, đoàn thể, chi bộ, khu phố, trường học, công chức chuyêntrách và cán bộ không chuyên trách. Đồng thời cũng xây dựng kế hoạch thực hiệnĐề án theo Quyết định 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; saukhi xây dựng các kế hoạch thực hiện đề án, UBND Phường cũng tổ chức 3 cuộctriển khai đến 126 đồng chí ở các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức và banlảnh đạo khu phố; sau đó các ban ngành, đoàn thể, ban lảnh đạo các khu phố cũngtổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành, các văn bản cóliên quan đền quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức và nhân dân, cùng với cáckế hoạch thực hiện các đề án trong nội bộ cán bộ, công chức, đoàn viên và hộiviên, nhân dân đạt kết quả khá tốt, tuyên truyền được 407 cuộc có trên 42.000lượt cán bộ, công chức và nhân dân, học sinh dự; bên cạnh việc tuyên truyền, Phường1 cũng đã cấp phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền trong lĩnh vực khiếu nại, tốcáo, phòng chống tham nhũng đến tận hộ gia đình trên địa bàn, và cấp phát 1.122tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật đến các ban ngành, đoàn thể, ban lảnh đạo khuphố và tổ nhân dân tự quản. UBND Phường 1 cũng đã xây dựng và thành lập tủ sáchpháp luật; giao nhiệm vụ cho 1 cán bộ tư pháp hộ tịch trực tiếp phụ trách vàquản lý; ngoài ra còn có 4 tủ sách pháp luật ở khu phố, phục vụ tốt cho việctìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân tại khu phố. Công tác hoàgiải ở cơ sở cũng được chú trọng thực hiện, và các tổ hoà giải cũng tiếp nhận 5đơn yêu cầu hòa giải, qua xác minh các tổ hoà giải đã xử lý hoà giải thành 5 vụđạt 100% so với kế hoạch. Hàng tháng UBND Phường 1 đều tổ chức sinh hoạt Ngàypháp luật, nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiệnhành, các chuyên đề pháp luật theo yêu cầu thực tiễn của địa phương; đã tổ chứcsinh hoạt được 11 buổi với 237 đ/c tham dự, nội dung sinh hoạt là nội dung HiếnPháp năm 2013 và các văn bản Luật mới ban hành.

          Điều ghi nhận được là việc tuyêntruyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, đã góp phần giúp cho cán bộ vànhân dân am hiểu về pháp luật cùng các văn bản có liên quan đến quyền và nghĩavụ công dân, tạo điều kiện giúp cho người dân sống và làm việc theo Hiến phápvà pháp luật./.

                                                                                    Thanh Tâm
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1623551