Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã Phú Quý
19/05/2020

          Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò hết sức quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Thực tế cho thấy, trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân nông thôn có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã Phú Quý

 

ảnh: Nhà văn hóa liên ấp Phú Hưng- Phú Mỹ xã Phú Quý

          Từ thực tiễn tổ chức thực hiện và kết quả thu được của Phong trào và căn cứ vào nhiệm vụ được phân công phụ trách, hướng dẫn thực hiện hai tiêu chí: Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về Văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đó là yếu tố quan trọng đảm bảo để hoàn thành 2 tiêu chí về Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức thực hiện Phong trào gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần ổn định an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp người dân nông thôn có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ và nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Công tác Phong trào gắn với xây dựng, thực hiện hai tiêu chí 06 và 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả.

ảnh: điểm vui chơi giải trí cho trẻ em của trường mầm non Phú Quý

          Trong tổ chức thực hiện Tiêu chí số 16 về Văn hóa trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm nâng cao chất lượng xét công nhận các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Về phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, xã đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, hàng năm tỷ lệ bình xét hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên 95%, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và vận động người dân tham gia thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ; cùng với đó tổ chức các hội thi, họp mặt nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), thực hiện triển khai và nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình... từ đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy, đời sống kinh tế ổn định, có bước phát triển. Hàng năm, số lượng gia đình đăng ký thực hiện và được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được nâng lên.

          Thứ hai: Trong tổ chức thực hiện Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở bao gồm cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy và hoạt động đảm bảo đạt chuẩn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, hiện nay trên địa bàn xã có 01 nhà văn hóa xã, 01 nhà văn hóa liên ấp, 01 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo và nhiều điểm vui chơi cho trẻ em và hội người cao tuổi. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh  phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho nhân dân. Nhờ vậy, các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã ngày càng phát huy hiệu quả, đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của địa phương phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 40,64%; Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 30,35%.

          Có thể nói, hiệu quả phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới đã thật sự đi vào đời sống của người dân Phú Quý và là cơ sở vững chắc, góp phần xây dựng xã ngày càng giàu đẹp./.

  Bích Quyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1086
  Tổng lượt truy cập: 1960267