Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng
04/11/2020

         Ngày 04/11/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Cai Lậy Thị ủy Cai Lậy phối hợp với các ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020. Ông Phan Phùng Phú - Tỉnh ủy viên Bí Thư Thị ủy Cai Lậy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

          Trong 05 ngày, 64 học viên là công chức, viên chức, người lao dộng công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã - phường trên địa bàn thị xã Cai Lậy học tập 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

 Ông Phan Phùng Phú - Bí thư Thị ủy Cai Lậy (ngồi giữa)  dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

        Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin cho các đảng viên chuẩn bị kết nạp về đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở đó để mỗi học viên xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Tại lễ khai giảng, ông Phan Phùng Phú - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy Cai Lậy yêu cầu các học viên học viên thực hiện tốt nội quy của trường, phấn đấu học tập tốt, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

       Nguyễn Bảy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 577
  Tổng lượt truy cập: 2209925