Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Lấy ý kiến góp ý báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thị xã Cai Lậy
08/05/2020

Lấy ý kiến góp ý báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thị xã Cai Lậy

 ​        Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

        Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 13/7/2011 của  Tỉnh ủy Tiền Giang về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 12/4/2017 của Thi ủy Cai Lậy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Trung ương phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

         Đến nay, thị xã Cai Lậy có 10/10 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Mỹ Phước Tây được công nhận năm 2016; xã Long Khánh và xã Thanh Hòa được công nhận đạt chuẩn năm 2017; xã Tân Phú và xã Phú Quý được công nhận năm 2018; xã Nhị Quý, xã Mỹ Hạnh Trung và xã Tân Bình được công nhận năm 2019; xã Tân Hội và xã Mỹ Hạnh Đông được công nhận năm 2020. Đối với các xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới từ năm 2019 trở về trước đều được giữ vững, củng cố và nâng chất từng tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

          Như vậy, 100% số xã trên địa bàn thị xã Cai Lậy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu quy định đối với thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới được quy định tại Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

         Nay Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy thông báo đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thị xã biết và đóng góp ý kiến đối với báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thị xã Cai Lậy. Nội dung dự thảo báo cáo được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, trụ sở, nhà văn hóa ấp, khu phố và đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy: http://txcailay.tiengiang.gov.vn . Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia đóng góp ý kiến.

        Mọi ý kiến đóng góp về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thị xã Cai Lậy xin gởi về Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tại Phòng Hành chính – Văn phòng HĐND-UBND thị xã Cai Lậy./.

       Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của thị xã Cai Lậy:  Tải về

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 1960283