Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
28/03/2019

        Với phương châm đoàn kết toàn dân là sức mạnh, là động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhiệm kỳ 2016-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy, vận động nhân dân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, các tổ chức thành viên chăm lo xây dựng đoàn đội ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai học tập nghị quyết đại hội, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

         Nói về bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua ông Lê Văn Đức - Thị ủy viên-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy cho biết: Nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng xã-phường,giữa đô thị và nông thôn. Hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các nội dung giám sát xuất phát từ những bức xúc tại địa phương và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương”.

          Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, các con đường xanh, sạch đẹp; hổ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hiến đất, cây trái hoa màu, ngày công lao động, xây dựng và mở rộng các tuyến đường giao thông, nông thôn, đô thị với số tiền gần 25 tỷ đồng. Đến nay, toàn thị xã có 8 xã ra mắt xã văn hóa nông thôn mới, 4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 5 xã ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm, có trên 90% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 72/72 ấp, khu phố văn hóa; xây dựng ra mắt và tái thẩm định 33 cơ sở thờ tự văn hóa và 27 con đường văn hóa.

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

      Ảnh: Ông Lê Văn Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã (thứ 2 từ bên phải ) tại Lễ bàn giao nhà đại  đoàn kết ở xã Mỹ Phước Tây    

         Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động, kịp thời phát động và triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. MTTQ các cấp vận động xây dựng 61 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá trên 2,1 tỷ đồng và tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 4.500 lượt với trên 300 triệu đồng; nhân dịp lễ - tết đã vận động 25.307 phần quà trị giá 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn vận động trao tặng 6.803 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động quỹ “Vì người nghèo” và nhất là tháng cao điểm “Vì người nghèo” huy động được trên 3,7 tỷ đồng kịp thời chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

         Ông Huỳnh Võ Cẩn- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  phường 1, thị xã Cai Lậy cho biết: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nỗ lực trong công tác vận động nhằm giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần càng các cấp ủy đảng chăm lo đời sống cho các hộ nghèo trên địa bàn phường”.

         Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia phong trào bằng các hình thức như tổ chức lễ giỗ liệt sỹ, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 365 triệu, xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa, sữa chữa 15 căn nhà, thăm và tặng quà cho gia đình chính sàch, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở đã giúp cho 898 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã từ 4,86% đầu nhiệm kỳ xuống còn 2,46%.

         Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử trưởng và phó ấp, khu phố, bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thànhviên thường xuyên quan tâm công tác hòa giải. Thị xã hiện có 16 Ban thanh tra nhân dân với 146 thành viên, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được hình thành trước khi khởi công và  giải thể khi công trình hoàn thành. Trong nhiệm kỳ, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 325 công trình nhà nước và nhân dân cùng làm.

         Đi đôi với công tác tuyên truyền, 100% ấp, khu phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua ngày hội đã thắt chặt tình đoàn kết, tự quản của nhân dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện tốt.

          Ông Lê Văn Đức - Thị ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát huy sức mạnh đạo đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vừng quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đồng thời, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thị xã và các xã-phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

         Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chung sức xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020./.

                                                                               Phương Tuyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 511
  Tổng lượt truy cập: 1841749