Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết
11/09/2018

         Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đại hội đã bầu Ủy ban Trung ương gồm 98 ủy viên, Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch; Chủ tịch danh dự là Hồ Chí Minh.

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết

           Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài...". Điều đó khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  là một bộ phận không thể thiếu của hệ thống chính trị. Tuy vị trí, vai trò, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của từng bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị khác nhau, nhưng đều là công cụ thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Thời gian qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở ngày càng đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao vai trò phối hợp, thống nhất hành động. Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và trí thức tiếp tục được củng cố, gắn kết chặt chẽ hơn. Các phong trào, cuộc vận động đã đem lại kết quả thiết thực như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" được đẩy mạnh và nâng chất, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực. Mặt trận các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý các vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm. Các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc phát động mang lại hiệu quả thiết thực trong mọi mặt đời sống xã hội. Điển hình như cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” đến tháng 6/2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tiếp nhận số tiền 3,7 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 06 căn nhà Đại đoàn kết, kinh  phí 190 triệu đồng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã kết hợp các tổ chức thành viên thăm hỏi tặng quà Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, kết quả đã vận động được 9.380 phần quà trị giá 2,3 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm. Phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân tại xã Nhị Qúy, kinh phí 50 triệu đồng. Tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã  tiếp xúc cử tri tại các xã – phường. Công tác tôn giáo, dân tộc, tiếp tục giữ mối quan hệ đoàn kết hiểu biết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức tôn giáo, các chức sắc… tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên tinh thần trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm.

          Với những kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ở địa phương. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thị xã đến cơ sở tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng củng cố và kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, tạo động lực trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

                                                                             Hải Vân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 513
  Tổng lượt truy cập: 1841751