Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy tích cực tham gia xây dựng chính quyền
14/12/2017

           Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy và các xã-phường chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy tích cực tham gia xây dựng chính quyền

 

           Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch liên tịch thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2020. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia góp ý các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân về nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật thông qua các hội thảo, tập huấn, tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt các câu lạc bộ ở khu dân  cư, thu hút nhiều cán bộ đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

           Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  thị xã và các đoàn thể chủ trì giám sát 17 cuộc, với các nội dung công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải ở cơ sở, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chất lượng bữa ăn công nhân, bảo hiểm xã hội cho hộ cận nghèo, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho thanh niên, kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Cai Lậy như: công tác giải phóng mặt bằng ở phường 2, phường 3, xã Tân Bình. Mặt trận Tổ quốc thị xã ban hành công văn chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các xã-phường giám sát việc thi công các công trình trên địa bàn. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  tỉnh giám sát việc thu gom rác trên địa bàn phường 3, xã Mỹ Hạnh Trung và thị xã. Mặt trận Tổ quốc các xã-phường tổ chức 240 cuộc giám cán bộ công chức, tổ một cửa, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công trình cầu đường giao thông nông thôn, nạo vét kinh rạch…qua giám sát phát hiện 18 trường hợp hạn chế đề nghị khắc phục.

          Phối hợp thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các cơ quan tư pháp tổ chức giám sát 8 cuộc theo chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thị xã. Ngoài ra, Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc thị xã còn chủ trì giám sát phường Nhị Mỹ và xã Tân Hội về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác hòa giải ở cơ sở.

          Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên tổ chức 2 hội nghị phản biện, dự thảo đề án và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã, các ý kiến phản biện được tổng hợp gửi UBND nghiên cứu bổ sung cho phù hợp.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã-phường phối hợp Ủy ban nhân dân nâng cao chất lượng thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30 của Bộ chính trị, phát huy vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng được 162 cuộc, phát hiện kiến nghị 12 vụ việc cần khắc phục về tiến độ thi công, quy trình công khai, chất lượng công trình, tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, tỉ lệ hòa giải thành đạt 85 %, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  các cấp tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri trong các lần tiếp xúc, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân./.

 

                                                                                      Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 511
  Tổng lượt truy cập: 1841749