Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
08/09/2020

       Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã Cai Lậy đã có nhiều góp tích cực trong vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

        Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Cai Lậy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và cơ sở chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"). Trên cơ sở thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nội dung hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân được 2.430 cuộc, có trên 97.000 lượt người tham dự. Qua tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và động viên nhân dân tích cực cùng chính quyền xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới tại địa phương như: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán sản xuất đã lạc hậu; chỉnh trang nhà cửa, cổng rào, sân vườn; tham gia thực hiện tốt các mô hình như bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện quy ước ở khu dân cư; giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững...; tham gia học nghề nâng cao trình độ, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc truyền thống ở địa phương...

       Đi đôi với công tác tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, vận động Quỹ Vì người nghèo được hàng chục tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa được 121 căn nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phát huy phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên lập nhiều dự án liên kết với ngân hàng để hỗ trợ vốn cho 9.549 lượt hộ với số tiền 302,388 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 109 lớp tập huấn, hội thảo nhằm chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu sản xuất, góp phần tăng thu nhập, ổn định, nâng cao cuộc sống của nhân dân trên địa bàn các xã. Tổ chức trao học bổng, tặng quà cho 7.803 suất cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, với số tiền 2,8 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 12.350 lượt người nghèo, với trị giá 1,4 tỷ đồng; tặng 25.307 phần quà nhân dịp lễ, Tết, trị giá 5 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến hàng ngàn m đất làm đường, trị giá nhiều tỷ  đồng và đóng góp hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn.

       Qua đó, đã vận động, tập hợp nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến nay là 51,859 triệu đồng/người/năm; tăng 1,29 lần so với cuối năm 2915 và tăng 3,7 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,79. Trong tổng nguồn vốn thực hiện đầu tư trên địa bàn 10 năm qua, nhân dân thị xã Cai Lậy đóng góp chiếm 40,41 % tổng nguồn vốn thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã phối hợp các tổ chức thành viên đã triển khai xây dựng các mô hình có hiệu quả tại các khu dân cư như mô hình "Cổng rào an ninh trật tự", "Tuyến đường xanh - sạch - đẹp", "Tuyến đường ánh sáng quang", "Tuyến đường nhân dân tự quản", "Camera an ninh"...  đã góp phần đáng kể cho việc hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc thị xã Cai Lậy tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Ảnh: Hội viên phụ nữ  tham gia trồng chăm sóc hoa 

       Thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ thị xã đã tích cực thực hiện giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, vận động quỹ nhân dân tự nguyện đóng góp, các nội dung trong xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chính sách an sinh xã hội, các công trình "Nhà nước và nhân dân cùng làm"... được 92 cuộc. Qua giám sát, nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở như công khai các đề án, kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; tổ chức họp dân lấy ý kiến để xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, công khai việc vận động tiền nhân dân đóng góp..., qua đó, giúp cho người dân nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

        Ông Lê Văn Miền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy cho biết: "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên đã tập hợp đông đảo nhân dân trong thị xã hăng hái tham gia, đó là tiền đề quan trọng để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  các cấp tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của mình, góp phần cùng địa phương giữ vững 19 tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới"./.

                                                                             Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 98
  Tổng lượt truy cập: 2072341