Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


Những mục tiêu, giải pháp vận động nhân dân xây dựng Phường 1 đạt chuẩn văn minh đô thị
03/11/2016

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư là 1 nhiệm vụ then chốt và vô cùng quan trọng. Thời gian qua ban công tác mặt trận và Ban chủ nhiệm khu phố văn hóa khu phố 2, phường 1 thị xã Cai Lậy đã xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện các tiêu chí để xây dựng Phường 1 đạt chuẩn văn minh đô thị.

Những mục tiêu, giải pháp vận động nhân dân xây dựng Phường 1 đạt chuẩn văn minh đô thị

          Nổi bật là trong thời gian qua, đãtuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí gần 120 triệu đồng để làm 371cột cờ trên các tuyến đường nội ô của khu phố, đồng thời cũng tham gia cùngUBND phường 1 tổ chức sơn, kẻ vạch vỉa hè trên các tuyến đường ở khu dân cư,đặc biệt là trên tuyến đường Bến Cát, tuyến đường cũng đang được xây dựng tuyếnđường văn hóa. Ngoài ra  người dân cũngtích cực tham gia hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp 2 đợt như quét dọn,thu gom cỏ rác, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông, khu vựccông viên. Song theo đó cũng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động,giáo dục, giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông gắn vớiviệc thực hiện chương trình 1 tăng 4 giảm, cũng đã hướng dẩn cho 238 hộ làm camkết không vi phạm, để các hộ dân và kinh doanh biết rõ chủ trương giải tỏa, didời các hộ mua bán vi phạm quy định sử dụng hành lang an toàn giao thông đườngbộ, mức xử phạt vi phạm hành chánh đối với các trường hợp vi phạm. Đây là nhữngkết quả đáng khích lệ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư” song hành cùng với việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đôthị. Phát huy được những kết quả đạt được trong thời gian qua, Ban công tác mặttrận và Ban chủ nhiệm khu phố văn hóa khu phố 2 phường 1, đề ra những mục tiêu,giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, đó là:

          - Nâng cao chất lượng xây dựng giađình văn hóa, khu phố văn hóa gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đôthị, phải tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng  con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếpsống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễhội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị vănhóa dân tộc, góp phần đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiệntốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trongviệc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở khu phố.

          - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,phổ biến đường lối, chủ trương  của Đảng,chính sách pháp luật nhà nước, vận động nhân dân phát huy nội lực để xây dựngđô thị văn minh, xây dựng khu phố, phường lành mạnh không có tệ  nạn xã hội và nhất là xây dựng khu dân cư đảmbảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, chỉnh trang đô thị, gắn với việc nâng caohiệu quả cuộc vận động Ngày vì người nghèo và các phong trào thi đua yêu nướckhác ở khu dân cư, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

          - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt Ngàypháp luật theo định kỳ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự nguyện, tự giáccủa người dân và vai trò tự quản ở cộng đồng, tạo cơ chế quản lý đồng bộ đểphong trào ngày càng phát triển bền vững. Luôn đổi mới nội dung, phương thứchoạt động, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa bàn dân cư, để thu hút ngàycàng đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, từ đó làm tốt hơn nữacông tác chỉnh trang đô thị, tạo đường thông hè thoáng và vẽ mỹ quan ở khu dâncư./.

                                                          Tạ Minh Phong

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 134
  Tổng lượt truy cập: 1605528