Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Phú Quý: Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
24/02/2021

​          Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua triển khai thực hiện Quy chế dân chủ đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mạt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ngày 20/04/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) đã ban hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Sau hơn 10 năm thực hiện, việc thực hiện quy chế dân chủ đã trở thành nề nếp và ngày càng phát huy hiệu quả trên địa bàn xã Phú Quý.

Phú Quý: Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 

Người dân tìm hiểu nội dung việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn xã Phú Quý

          Tại Ủy ban nhân dân xã Phú Quý đã thực hiện công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11. Trong đó, nội dung tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án, quy hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, quyết toán ngân sách, quy định về thủ tục hành chính... Việc công khai, minh bạch này được thực hiện với các hình thức phong phú như thông qua hệ thống truyền thanh, họp tổ dân, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa liên ấp...

         Trên địa bàn xã cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia bàn bạc, quyết định mức huy động các nguồn đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... Do vậy đã huy động được sự tham gia tích cực từ phía người dân. Nhận thức của người dân về giảm nghèo, về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... có chuyển biến tích cực. Việc tổ chức giao ban giữa cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận được duy trì thường xuyên theo định kỳ. Tại hội nghị các ý kiến phản ánh, kiến nghị các vấn đề nhân dân quan tâm được phản ánh thông qua đội ngũ bí thư chi bộ- trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận được cấp ủy, UBND xã giải đáp trực tiếp.

         Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, UBND xã Phú Quý đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi quy ước ấp thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng việc xây dựng các quy ước trên địa bàn xã. Những năm qua, nhiều quy ước được rà soát, sửa đổi, bổ sung ngày càng phù hợp với sự phát triển của xã hội. Đặc biệt, cấp ủy, UBND xã tạo điều kiện cho nhân dân giám sát trực tiếp thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tập trung vào các nội dung như các công trình do dân tự đóng góp, giám sát đánh giá hộ nghèo, cận nghèo; bảo vệ môi trường; quản lý xây dựng.... Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã tổ chức các cuộc thanh tra, giám sát, đã phát hiện ra một số sai phạm, kịp thời kiến nghị với chính quyền giải quyết, thông qua đó giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt hơn công tác quản lý.

         Đồng chí Võ Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Quý cho biết: Thời gian qua, xã Phú Quý phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành và làm tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Nhờ đó, xã đã tạo được niềm tin và huy động được sự tham gia, đóng góp của người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng... Nông thôn mới, người dân đã hiểu mình là người thụ hưởng thành quả nên tích cực triển khai các mô hình sản xuất, đóng góp làm đường nông thôn mới.

         Cùng với việc thực hiện công khai, minh bạch, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của UBND cấp xã được quan tâm, từng bước nâng cao được chất lượng. UBND xã, cũng đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công chức, công vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Bích Quyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 392
  Tổng lượt truy cập: 2242052