Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tinThành lập Hợp tác xã cây ăn trái Thanh Bình
04/04/2017

 Đảng ủy - UBND xã Thanh Hòa vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã cây ăn trái và dịch vụ Thanh Bình, tổ chức Đại hội lần thứ nhất, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hợp tác xã nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Thành lập Hợp tác xã cây ăn trái Thanh Bình

         Hợp tác xã cây ăn trái và dịch vụThanh Bình (gọi tắt là HTX Thanh Bình) chuyên cung ứng phân bón các loại, thuốcbảo vệ thực vật, giống cây trồng, các dịch vụ làm đất, phun xịt, thu mua tráicây, tín dụng nội bộ. Hợp tác xã cây ăn trái Thanh Bình được thành lập, nhằmtương trợ, hợp tác lẫn nhau trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong lĩnhvực nông nghiệp, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hổ trợ vốn chăm sóc vườn cây,mở rộng dịch vụ cung cấp phân, thuốc bảo vệ thực vật và tiêu thụ trái cây saukhi thu hoạch, nâng cao giá trị các loại cây ăn trái trong khu vực. Hợp tác xãcây ăn trái Thanh Bình có 25 thành viên, với tổng vốn điều lệ ban đầu 100 triệuđồng do các thành viên hợp tác xã đóng góp.

          Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Hợp tácxã cây ăn trái  Thanh Bình, xã Thanh Hoà,thị xã Cai Lậy gồm 3 thành viên và bầu 01 Ban kiểm soát.  Ông Trần Ngọc Châu  giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị  HTX Thanh Bình./.

                                                                    Phương Tuyền


THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 7
  Tổng lượt truy cập: 1623180