Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III
22/01/2020

​          Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại, thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau thời gian phấn đấu xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. Đến nay tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc và đô thị theo hướng văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng phát triển kinh tế phía tây của tỉnh Tiền Giang.

          Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III thuộc tình vào năm 2020, xây dựng thị xã Cai Lậy phát triển toàn diện theo hướng bền vững, hài hòa với cảnh quan sinh thái tự nhiên, cải tạo, chỉnh trang các khu vực nội thị hiện hữu, xây dựng hệ thống trung tâm và các khu đô thị mới hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường thích ứng với tác động biến đổi khí hậu. Theo đó Ban Thường vụ Thị ủy  ban  hành Quyết định số 830-QĐ/TU ngày 28/8/2017 về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, nội dung công việc, phân công các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.        

          Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành tỉnh, nhiều dự án chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Cai Lậy được đầu tư, diện mạo đô thị thị xã Cai Lậy từng bước thay đổi. Các dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã và đang được xây dựng như: tuyến tránh Quốc lộ I, cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, tuyến tránh đường tỉnh 868, bờ kè Tây sông Ba Rài, nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội thị như: đường Nguyễn Văn Hiếu, đường Võ Việt Tân, đường Mỹ Trang, triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đường B2, thi công hệ thống chiếu sáng Quốc lộ I  đoạn nội thị, chính trang đường 30-4, đường tình 868 đoạn từ Quốc lộ I đến cầu Sa Rài…góp phần phát triển hệ thống giao thông  đối nội, đối ngoại và tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã. Các dự án hạ tầng xã hội như trụ sở UBND các xã, phường, trạm y tế, trường học các cấp được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần cải tạo diện mạo đô thị và phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại, thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau thời gian phấn đấu xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. Đến nay tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc và đô thị theo hướng văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng phát triển kinh tế phía tây của tỉnh Tiền Giang.

          Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III thuộc tình vào năm 2020, xây dựng thị xã Cai Lậy phát triển toàn diện theo hướng bền vững, hài hòa với cảnh quan sinh thái tự nhiên, cải tạo, chỉnh trang các khu vực nội thị hiện hữu, xây dựng hệ thống trung tâm và các khu đô thị mới hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường thích ứng với tác động biến đổi khí hậu. Theo đó Ban Thường vụ Thị ủy  ban  hành Quyết định số 830-QĐ/TU ngày 28/8/2017 về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, nội dung công việc, phân công các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.        

          Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành tỉnh, nhiều dự án chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Cai Lậy được đầu tư, diện mạo đô thị thị xã Cai Lậy từng bước thay đổi. Các dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã và đang được xây dựng như: tuyến tránh Quốc lộ I, cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, tuyến tránh đường tỉnh 868, bờ kè Tây sông Ba Rài, nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội thị như: đường Nguyễn Văn Hiếu, đường Võ Việt Tân, đường Mỹ Trang, triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đường B2, thi công hệ thống chiếu sáng Quốc lộ I  đoạn nội thị, chính trang đường 30-4, đường tình 868 đoạn từ Quốc lộ I đến cầu Sa Rài…góp phần phát triển hệ thống giao thông  đối nội, đối ngoại và tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã. Các dự án hạ tầng xã hội như trụ sở UBND các xã, phường, trạm y tế, trường học các cấp được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần cải tạo diện mạo đô thị và phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại, thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau thời gian phấn đấu xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. Đến nay tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc và đô thị theo hướng văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng phát triển kinh tế phía tây của tỉnh Tiền Giang.

          Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III thuộc tình vào năm 2020, xây dựng thị xã Cai Lậy phát triển toàn diện theo hướng bền vững, hài hòa với cảnh quan sinh thái tự nhiên, cải tạo, chỉnh trang các khu vực nội thị hiện hữu, xây dựng hệ thống trung tâm và các khu đô thị mới hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường thích ứng với tác động biến đổi khí hậu. Theo đó Ban Thường vụ Thị ủy  ban  hành Quyết định số 830-QĐ/TU ngày 28/8/2017 về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, nội dung công việc, phân công các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.        

          Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành tỉnh, nhiều dự án chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Cai Lậy được đầu tư, diện mạo đô thị thị xã Cai Lậy từng bước thay đổi. Các dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã và đang được xây dựng như: tuyến tránh Quốc lộ I, cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, tuyến tránh đường tỉnh 868, bờ kè Tây sông Ba Rài, nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội thị như: đường Nguyễn Văn Hiếu, đường Võ Việt Tân, đường Mỹ Trang, triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đường B2, thi công hệ thống chiếu sáng Quốc lộ I  đoạn nội thị, chính trang đường 30-4, đường tình 868 đoạn từ Quốc lộ I đến cầu Sa Rài…góp phần phát triển hệ thống giao thông  đối nội, đối ngoại và tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã. Các dự án hạ tầng xã hội như trụ sở UBND các xã, phường, trạm y tế, trường học các cấp được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần cải tạo diện mạo đô thị và phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại, thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau thời gian phấn đấu xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. Đến nay tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc và đô thị theo hướng văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng phát triển kinh tế phía tây của tỉnh Tiền Giang.

          Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III thuộc tình vào năm 2020, xây dựng thị xã Cai Lậy phát triển toàn diện theo hướng bền vững, hài hòa với cảnh quan sinh thái tự nhiên, cải tạo, chỉnh trang các khu vực nội thị hiện hữu, xây dựng hệ thống trung tâm và các khu đô thị mới hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường thích ứng với tác động biến đổi khí hậu. Theo đó Ban Thường vụ Thị ủy  ban  hành Quyết định số 830-QĐ/TU ngày 28/8/2017 về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, nội dung công việc, phân công các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.        

          Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành tỉnh, nhiều dự án chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Cai Lậy được đầu tư, diện mạo đô thị thị xã Cai Lậy từng bước thay đổi. Các dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã và đang được xây dựng như: tuyến tránh Quốc lộ I, cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, tuyến tránh đường tỉnh 868, bờ kè Tây sông Ba Rài, nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội thị như: đường Nguyễn Văn Hiếu, đường Võ Việt Tân, đường Mỹ Trang, triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đường B2, thi công hệ thống chiếu sáng Quốc lộ I  đoạn nội thị, chính trang đường 30-4, đường tình 868 đoạn từ Quốc lộ I đến cầu Sa Rài…góp phần phát triển hệ thống giao thông  đối nội, đối ngoại và tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã. Các dự án hạ tầng xã hội như trụ sở UBND các xã, phường, trạm y tế, trường học các cấp được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần cải tạo diện mạo đô thị và phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.

Thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại III

​Ảnh: Đường Bến Cát, khu phố 2, Phường 1

          Công tác lập lại trật tự đô thị cũng được quan tâm thực hiện tốt. UBND thị xã ban hành kế hoạch phát động thi đua quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường thủy nội địa, vỉa hè, lòng-lề đường năm 2019. Qua thực hiện tháng cao điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy có sự chuyển biến tích cực về việc giải tỏa lấn chiếm lòng-lề đường, vỉa hè, đất của đường bộ, công viên và lập lại trật tự mua bán tại các chợ, thực hiện chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa hố ga, rãnh thoát nước hư hỏng, cắt tỉa cây xanh đường phố, công viên, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông trong và ngoài đô thị. Đặc biệt, tháng 5 năm 2019 Thị ủy đã chỉ đạo thực hiện thành công cưỡng chế 25 hộ xây dựng công trình trái phép trên sân chợ Cai Lậy lập lại trật tự mua bán tại chợ.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, thị xã Cai Lậy vần còn gặp một số khó khăn cần phấn đấu trong thời gian tới. Đó là đô thị mới thành lập hơn 5 năm, điểm xuất phát về kinh tế thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã chưa cao, tổng giá trị sản xuất và thu nhập bình quân đầu người tăng chậm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp cao, tỷ lệ đô thị hóa của thị xã chỉ đạt 29,7 %, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn nhiều hạn chế, công tác chỉnh trang phát triển đô thị còn chậm. Vì vậy, tính chất và quy mô đô thị thị xã Cai Lậy chưa cao, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển của toàn vùng để xứng tầm là đô thị trung tâm vùng phát triển kinh tế phía tây của tỉnh Tiền Giang.

         Kết quả thực hiện các tiêu chí đô thị loại III của thị xã Cai Lậy theo đánh giá của thị xã trong đề án đề nghị công nhận thị xã Cai Lậy là đô thị loại III đạt 5/5 tiêu chí, đạt 53/59 tiêu chuẩn, đạt 84,36/100 điểm. Tuy nhiên, sau khi Đoàn thẩm định của Bộ xây dựng đến thị xã khảo sát đánh giá thực tế thì kết quả đạt được chính thức trình lại Bộ xây dựng đạt 5/5 tiêu chí, đạt 50/59 tiêu chuẩn, đạt 79,99/100 điểm. Trong tổng số 50 tiêu chuẩn đạt được, có 35 tiêu chuẩn đạt mức điểm tối đa, 10 tiêu chuẩn đạt mức điểm trung bình và 5 tiêu chuẩn đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu theo quy định tiêu chí đô thị loại III. Còn 9 tiêu chuẩn chưa đạt và cần được khắc phục trong thời gian tới gồm: tỉ lệ tăng dân số hàng năm; mật độ dân số toàn đô thị; công trình văn hóa cấp đô thị; mật độ đường giao thông chính; tỉ lệ đường phố chính được chiếu sáng; tỉ lệ chất thải rắn được xử lý hợp vệ sinh; tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý; đất cây xanh toàn đô thị và đất cây xanh công cộng khu vực nội thị.

          Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cai Lậy trong thời gian qua đã tập trung xây dựng và phát triển thị xã Cai Lậy đến nay đã cơ bản đạt được tiêu chí đô thị loại III, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. /.

                                                                             Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 268
  Tổng lượt truy cập: 1874361