Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên
05/11/2019

         ​Thời gian qua, các cấp ủy Đảng ở thị xã Cai Lậy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, từ đó khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Thị xã Cai Lậy chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên

         Hiện nay, Đảng bộ thị xã Cai Lậy có 61 tổ chức cơ sở Đảng (20 Đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở) 171 chi bộ trực thuộc  với 3.719  đảng viên (xã – phường có 2.988 đảng viên, cơ quan 731 đảng viên).  Các cấp ủy Đảng xác định công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng, quyết định trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng thì mọi việc sẽ thành công. Vì vậy, Đảng bộ từ thị xã  đến cơ sở chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kết quả học tập và làm theo Bác được lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập sẽ tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ luôn được Đảng bộ quan tâm thực hiện thường xuyên,. Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thị xã ban hành,  các chi Đảng bộ xây dựng kế hoạch, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Cấp ủy chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực như: Tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Mặt khác, các chi Đảng bộ tổ chức các buổi gặp mặt nói chuyện, nêu gương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của các đảng viên cao tuổi, đảng viên lão thành để đảng viên trẻ noi gương học tập, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; thường xuyên quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

         Nhờ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhờ đó, nhiều năm nay, các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: Vấn đề quản lý đất đai; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải trong chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo... được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

          Thời gian tới, thị xã Cai Lậy xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn kết với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Để làm được điều đó thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên cần được tiếp tục nâng cao. Thị xã sẽ tập trung nâng cao nhận thức, phát huy tính tích cực, tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên làm tiền đề, nền tảng để định hướng, tác động đến nhận thức của quần chúng nhằm tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục củng cố vị trí, vai trò cầm quyền của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để làm rõ, bổ sung, hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”./.

                                                                                       Hải Vân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 202
  Tổng lượt truy cập: 1874295