Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy: Tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
17/10/2021

​         Với mục đích đánh giá đúng đắn kết quả tổ chức thực hiện công tác tư pháp năm 2021 tại UBND các xã, phường trên tất cả các lĩnh vực như: ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, hộ tịch, chứng thực, ... Năm 2021, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân thị xã ban hành các Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/5/2021 về việc kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/5/2021 về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/5/2021 về việc kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.

Thị xã Cai Lậy: Tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

 

        Thực hiện các kế hoạch nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy đã ban hành các quyết định thành lập các Đoàn và tổ chức kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác tư pháp và công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại UBND các xã, phường từ ngày 04/10 đến ngày 01/11/2021, ngoài kiểm tra tại cấp xã riêng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật Đoàn tiến hành kiểm tra tại 03 đơn vị phòng chuyên môn thị xã.

        Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện, qua đó, có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, nhằm giúp các xã, phường tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021, đồng thời góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong việc thực hiện công tác tư pháp ở địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 280
  Tổng lượt truy cập: 2483054