Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
22/02/2021

          ​Ngày 19 tháng 02 năm 2021, UBND thị xã Cai Lậy đã  ban hành Công văn số 186/UBND-NC về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 để quán triệt, triển khai đồng bộ và thống nhất, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa bàn thị xã Cai Lậy.

Thị xã Cai Lậy triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

 

        Thị xã Cai Lậy xây dựng và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương về công tác quốc phòng, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương;  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; Tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn dân bằng nhiều hình thức.

        Bên cạnh đó, thị xã Cai Lậy cũng giao chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện. Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổ chức biên chế các đơn vị dự bị động viên đúng chuyên nghiệp quân sự đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ đảng viên đạt 15%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 26% trở lên, dân quân đạt 21%; phấn đấu 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã qua đào tạo; Bảo đảm 100% đơn vị, cơ sở và 80% lực lượng dân quân tự vệ được tập huấn, huấn luyện./.

                                                                      Lê Anh Khoa

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 387
  Tổng lượt truy cập: 2242047