Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp Một năm học 2020-2021
27/11/2019

          ​Ngày 26/11/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học lớp Một năm học 2020-2021. Trên 300 cán bộ, giáo viên là lãnh đạo UBND các xã - phường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó các khối lớp, giáo viên các bộ môn tiếng Anh,Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, thể dục các trường tiểu học, Tiểu học – Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tham dự.

Thị xã Cai Lậy triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp Một năm học 2020-2021

         Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1 và đến năm học 2024 - 2025 sẽ thực hiện hoàn chỉnh từ lớp 1 đến lớp 5. Theo chương trình mới, bậc tiểu học có một số điều chỉnh như lớp 1,2 thực hiện 7 môn học và 1 hoạt động 25 tiết/tuần; lớp 3 thực hiện 8 môn học và 1 hoạt động, 28 tiết/tuần; lớp 4, 5 thực hiện 10 môn học và 1 hoạt động 30 tiết/tuần. Học sinh Tiểu học sẽ học 2.838 giờ, thiết kế 9 buổi/tuần (chương trình hiện hành, học sinh học 2.353 giờ, theo thiết kế 5 tuần). Các môn học bắt buộc gồm: Tiếng việt, Toán, Đạo đức, Nghệ thuật, Tự nhiên và Xã hội ( lớp 1,2,3), Lịch sử và Địa lý, Khoa học ( lớp 4,5), Ngoại ngữ, Tin học và Công nghệ ( lớp 3,4,5), Giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, môn học tự chọn gồm ngoại ngữ 1 (lớp 1, 2) và tiếng dân tộc thiểu số. Chương trình mới quy định và bắt buộc 100% học sinh học 2 buổi/ngày, sĩ số/lớp đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lớp học bố trí theo chương trình làm việc nhóm, tăng cường giáo dục toàn diện, hoạt động thực hành, rèn luyện thân thể, sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

         Hội nghị nhằm thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành địa phương, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết rõ chủ trương đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học lớp một năm học 2020-2021./.

                                                                   Phương Tuyền

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 270
  Tổng lượt truy cập: 1874363