Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thông báo V/v công bố lấy ý kiến nhân dân về xã Phú Quý đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
10/10/2018

        Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thông báo V/v công bố lấy ý kiến nhân dân về xã Phú Quý đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

         Đến nay, xã Phú Quý đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (đã hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang), đạt 100% số tiêu chí theo quy định. Đồng thời, qua thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Phú Quý năm 2018, xã Phú Quý có đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

         Để có cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, hoàn thành hồ sơ trình công nhận xã Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, UBND thị xã Cai Lậy yêu cầu:

         - Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã công bố xã Phú Quý có đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trên sóng phát thanh ít nhất 3 lần, từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 14/10/2018 để công bố cho nhân dân biết và lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thị xã. Sau thời gian phát thanh trên, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã báo cáo lịch phát thanh về UBND thị xã (thông qua Phòng Kinh tế) trước 8 giờ ngày 15/10/2018, để thực hiện các nội dung tiếp theo hoàn thành thủ tục đề nghị xét, công nhận xã Phú Quý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (đính kèm Thông báo số 446 /TB-UBND ngày  09/10/2018 của UBND thị xã Cai Lậy).

        - Văn phòng HĐND-UBND thị xã Cai Lậy công bố xã Phú Quý có đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trên Trang thông tin điện tử thị xã từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 14/10/2018 (kèm dự thảo Báo cáo).

         Lưu ý: Các ý kiến của nhân dân trên địa bàn thị xã về xã Phú Quý đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nhân dân gửi về UBND thị xã Cai Lậy tại Phòng Hành chính – Văn phòng HĐND-UBND thị xã Cai Lậy.

          Xem nội dung cụ thể ở các file đính kèm:

          1. Thông báo 1189

          2. Dự thảo báo cáo thẩm tra

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 77
  Tổng lượt truy cập: 1626322