Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn thị xã Cai Lậy (ngày 06.4.2020)
06/04/2020

          Kết quả Độ mặn đo được trên các tuyến sông, kênh rạch chính, kênh trục, kênh cấp 1 trên địa bàn thị xã Cai Lậy ngày 06.4.2020thời điểm đo (trưa: 6 giờ 30 phút đến 9 giờ, chiều: 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 20 phút) nước đang lớn và bắt đầu ròng, như sau: 

 

  • Trên kênh Mỹ Long Bà Kỳ: tại Cầu Kênh Ngang (xã Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,85 g/l giảm 0,09 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Ba Cứ (Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,74 g/l giảm 0,04 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Mỹ Quý (xã Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,71 g/l không đổi so với ngày hôm trước.èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.
  • Trên kênh Bà Trà: Tại cống kênh Ngang (Phú Quý) độ mặn đo được là 4,70 g/l giảm 0,20 g/l so với ngày hôm trước; tại Cầu chợ Phú Quý độ mặn đo được là 4,65 g/l tăng 0,05 g/l so với ngày hôm trước; tại Cầu Quý Phước (Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,75 g/l tăng 0,10 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Bà Trà (Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,67 g/l tăng 0,01 g/l so với ngày hôm trước.èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.
  •  Trên Kênh Ông Mười: Tại cầu Ba Nhẹ (Phú Quý – ranh Mỹ Long) độ mặn đo được là 3,97 g/l tăng 0,07 g/l so với ngày hôm trước; tại Chợ Phú An (Phú Quý) độ mặn đo được 4,03 g/l tăng 0,09 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Ông Mười - tuyến tránh (Long Khánh) độ mặn đo được là 4,10 g/l giảm 0,40g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Nhị Mỹ (Phường Nhị Mỹ) độ mặn đo được là  4,92g/l tăng 0,05 g/l so với ngày hôm trước. èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.
  • Trên Sông Ba Rài: tại ranh Cẩm Sơn – Thanh Hòa độ mặn đo được là 1,58 g/l tăng 0,23 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Thanh Hòa (Thanh Hòa) độ mặn đo được là 1,56 g/l tăng 0,22 g/l so với ngày hôm trước; tại Vàm Bà Thửa độ mặn đo được là 1,89g/l tăng 0,50 g/l so với ngày hôm trước; tại Vàm Cả Chuối độ mặn đo được là 1,72g/l tăng 0,34g/l so với ngày hôm trước ; tại cầu chữ C độ mặn đo được là 1,85 g/l tăng 0,45g/l so với ngày hôm trước.è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng chịu mặn yếu và mẫn cảm với mặn.

-Trên Kênh Ban Chón: Tại cầu 10 Xe (Mỹ Hạnh Trung giáp Phường 3) độ mặn đo được 1,63 g/l; tại Ranh Tân Bình – Mỹ Hạnh Trung độ mặn đo được là 1,62 g/l.è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng chịu mặn yếu và mẫn cảm với mặn.

- Trên Kênh Nguyễn Văn Tiếp (Mỹ Phước Tây giáp ranh với Mỹ Hạnh Đông) độ mặn đo được là 0,96 g/l. è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng mẫn cảm với mặn.

- Trên Sông Cũ tại vị trí ranh Mỹ Phước Tây – Mỹ Hạnh Đông độ mặn đo được là 4,19 g/l không đổi so với ngày hôm trước. è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

- Tại một số tuyến kênh nội đồng:

+ Trên Kênh Dây Thép: Tại Cầu Chùa (Nhị Mỹ) độ mặn đo được là 4,75g/l tăng 0,05 g/l so với ngày hôm trước. è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

+ Trên kênh Hội Đồng: Tại Cầu kênh Ngang I độ mặn đo được là 4,42 g/l tăng 0,16g/l so với ngày hôm trước; tại Cầu Hội Đồng – Kênh Hội Đồng (đường Kênh Miễu – xã Mỹ Hạnh Trung) độ mặn đo được là 4,18g/l giảm 0,10g/l so với ngày hôm trước. è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

+ Trên kênh Xóm Chồi: Tại cầu Xóm Chồi (xã Mỹ Hạnh Trung): độ mặn đo được 4,66g/l tăng 0,01g/l so với ngày hôm trước.  è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

+ Kênh Bang Sang (Mỹ Phước Tây) độ mặn đo được là 4,10 g/l. è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

+ Kênh Nông Dân ranh xã Mỹ Phước Tây – Mỹ Hạnh Đông độ mặn đo được là 4,19g/l. è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

* Hiện nay, tình hình xâm nhập mặn vẫn đang diễn biến phức tạp. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & TKCN thị xã đề nghị UBND các xã, phường:

- Thông báo cho nhân dân biết các đăng ký nhận cấp nước ngọt cứu khẩn cấp sầu riêng theo Phương án số 64/PA-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang và phương án số 45/PA-UBND ngày 12/3/2020 của UBND thị xã Cai Lậy.

- Trong ngày 06/4/2020, đến 13 giờ 30 tại 07/14 điểm trữ nước đã tiếp nhận 2.252,32 m3 nước: Gần cầu Cẩm Sơn (dời điểm kênh Ông Mười sang), Điểm trường THCS cẩm Sơn (rạch Ông Thiệm dời về), Kênh Tà Lược - Đông Kênh Ông Mười, Kênh Tà Lược - Tây Kênh Bà Trà, Kênh Chiến Lược -phường 3 (Sân Vận động), Kênh Kháng Chiến - Tây kênh Mỹ Long Bà Kỳ, Gần khu di tích Ấp Bắc và đã cấp nước tại 11/14 điểm (đến 13 giờ 30 phút ngày 06/4/2020) khối lượng 1.857,02 m3; lũy kế tổng số lượng nước tiếp nhận đến nay là 46.331,28 m3 và tổng lượng nước cấp từ ngày 14/3/2020 đến 13 giờ 30 ngày 06/4/2020 là 34.490,66m3/46.331,28m3 cho 4.236/5.783 hộ chi tiết xem “Bảng theo dõi tiến độ phân phối nước cho người dân trên địa bàn thị xã Cai Lậy” kèm theo. Đề nghị UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra độ mặn trong các điểm trữ nước để kịp thời phát hiện và xử lý rò rỉ nước mặn từ bên ngoài vào gây nhiễm mặn nước ngọt khi cấp cho nhân dân và kiểm tra khu vực trữ nước để tránh hao hụt nước và báo cáo tiến độ cấp nước hàng ngày về Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN thị xã trước 13 giờ 30 phút hàng ngày.

- Thời điểm hiện tại độ mặn các tuyến sông, kênh, rạch trục chính, cấp 1 và cấp 2 vẫn đang ở mức cao, đề nghị UBND xã, phường theo dõi tình hình xâm nhập mặn kịp thời, thường xuyên trên các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn để thông báo kịp thời cho nhân dân biết diễn biến xâm nhập mặn và giải pháp chăm sóc cây trồng khi nước bị xâm nhập mặn để chủ động giải pháp thích hợp cho sản xuất (nội dung tuyên truyền, giải pháp theo Công văn số 02/BCH ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN thị xã Cai Lậy).

- Thông báo nhân dân kiểm tra độ mặn của nước trước khi tưới (tuyệt đối không sử dụng nước nhiễm mặn vượt ngưỡng cho phép của cây trồng); kiểm tra hệ thống cống, bờ bao đảm bảo an toàn để tránh ngập úng do triều cường và ảnh hưởng mặn. Đóng kịp thời các cống, đập tạm sau khi lấy nước (phải kiểm tra độ mặn để lấy nước, nếu độ mặn nước thích hợp) đặc biệt là khu vực trồng cây ăn trái và diện tích lúa vụ hè thu sớm vừa xuống giống. UBND 16 xã, phường (đã được cấp máy đo độ mặn) có trách nhiệm phân công công chức theo dõi diễn biến xâm nhập mặn trên địa bàn hàng ngày và báo cáo về Phòng Kinh tế sau khi đo chậm nhất 30 phút. Hỗ trợ kiểm tra độ mặn của nước tưới khi người dân mang mẫu nước đến (kể cả người dân các xã, phường lân cận) và thông báo cho người dân biết địa điểm hỗ trợ đo.

Địa điểm Vị trí điểm đo Độ mặn ngày 05/4/2020 (g/l) Độ mặn ngày 06/4/2020 (g/l) Ghi chú
Phú Quý Cầu chợ Phú An - K.Ông Mười 3,94 4,03 0,09
Cầu Ba Nhẹ - K.Ông Mười 3,90 3,97 0,07
Cống K.Ngang - phía K.Bà Trà 4,90 4,70 -0,20
Cầu chợ Phú Quý - K.Bà Trà 4,60 4,65 0,05
Nhị Quý Cầu K.Ngang - kênh MLBK 4,94 4,85 -0,09
Cầu Ba Cứ - kênh MLBK 4,78 4,74 -0,04
Cầu Ngọc Ẩn - K.Bà Kỳ 4,74 4,67 -0,07
Cầu Bà Trà - K.Bà Trà 4,66 4,67 0,01
Cầu Quý Phước - K.Bà Trà 4,65 4,75 0,10
Thanh Hòa Cầu K.Mới - kênh Mới 1,32 1,54 0,22
Trước UBND xã - kênh Mới 1,33 1,55 0,22
Cầu Thanh Hòa - Sông Ba Rài 1,34 1,56 0,22
Thanh Hòa giáp Cẩm Sơn - Sông Ba Rài 1,35 1,58 0,23
P.Nhị Mỹ Cầu Chùa - K.Dây Thép 4,70 4,75 0,05
Cầu kênh Ngang I - kênh Hội Đồng 4,26 4,42 0,16
Cầu Nhị Mỹ - Kênh Ông Mười 4,87 4,92 0,05
Long Khánh Cầu Ông Mười - Kênh Ông Mười  4,50 4,10 -0,40
Tân Hội Cầu Mỹ Quý - kênh MLBK 4,71 4,71 0,00
Cầu 5 Trinh (ranh Tân Hội-Nhị Mỹ) 4,32    
Cầu Ban Chón (ranh Tân Phú-Tân Hội) 4,69    
Cầu Vĩ - Kênh Ban Chón (ranh Tân Hội - MHĐ) 4,48    
Tân Phú Cầu Số 3 - Kênh Ban Chón      
Cầu Miễu - MLBK      
Cầu Chùa - kênh MLBK 4,77    
Giáp MHĐ - K.MLBK      
Kênh Ông Long - Ông Tiếp      
Kênh Lê Thanh Lèo      
Kênh Lộ Dây Thép (Cầu Bà Quạ)      
Kênh Phạm Văn Mười Một (đoạn 1)      
Kênh Nguyễn Văn Đôn      
Kênh 2009B      
Kênh Tụng      
Kênh Trương Văn Trừ      
Kênh Ô bao Ấp Bắc (ranh Điềm Hy)      
Kênh Phạm Văn Mười Một (đoạn 2)      
Tân Bình Vàm Bà Thửa - Sg.Ba Rài 1,39 1,89 0,50
Vàm Cả Chuối - Sông Ba rài 1,38 1,72 0,34
Cầu Chữ C -Sông Ba Rài 1,40 1,85 0,45
Ngã Tư Lò Rèn - sông Cả Chuối 1,45 1,49 0,04
Cầu Tư Bảnh - sông Cả Chuối 1,40 1,51 0,11
Cầu Kênh Tổng nhỏ - Rạch Tràm 1,35 1,50 0,15
Kênh Ban Chón giáp Mỹ Hạnh Trung 1,38 1,61 0,23
Kênh Đất Làng - kênh Tổng Lớn 1,38 1,40 0,02
MHT K.Ban Chón - giáp Tân Bình   1,62  
Cầu Thanh Niên 3 (10 Xe) - K.Ban chón 3,04 1,63 -1,41
Cầu K.Xáng Ngang - sông Cũ 1,68 1,57 -0,11
Cầu Thạnh Lợi (trước UBND xã) - Sông Cũ 2,18 2,73 0,55
Cầu Ban Chón 2 - giáp MHĐ - Kênh Ban Chón 4,60 4,62 0,02
Cầu chùa Khánh Long - Kênh Xáng Lacour 1,50 1,57 0,07
Cầu Hội Đồng - K.Hội Đồng (đường Kênh Miễu) 4,28 4,18 -0,10
Cầu Miễu - K.Cà Mau 3,77 1,62 -2,15
Cầu Trâu - K.Cà Mau 4,34 4,31 -0,03
Cầu Huỳnh Nhu - R.Nàng Chưng 1,34 1,64 0,30
Cầu Nàng Chưng - R.Nàng Chưng 1,36 1,63 0,27
Cống Vàm Ban Chón - K.Thanh Niên  2,20 2,21 0,01
Cầu Trường Học - K.Láng Biển (giáp sông Cũ) 1,90 2,28 0,38
Cầu Ông Bồi - K.Ông Bồi 1,70 1,90 0,20
Cầu Kháng Chiến - K.Mới (giáp Sông Cũ) 3,15 2,73 -0,42
Cầu Xóm Chồi - Kênh Xóm Chồi 4,65 4,66 0,01
MPT Cầu Kinh 12 - Sg Ba Rài (ranh Sg Ba Rài và Kinh 12)   1,55 1,55
Sông Cũ - Ranh Mỹ Hạnh Đông   4,19 4,19
Kênh Nguyễn Văn Tiếp (giáp ranh xã MHĐ)   0,96 0,96
Kênh Bang Sang   4,10 4,10
Kênh Láng Biển    2,48 2,48
Kênh Nông dân ranh MHĐ    4,19 4,19
Kênh Tổng Cầu Dừa   1,02 1,02
Kênh Trường Học    1,37 1,37
Kênh Kháng Chiến Rạch Trắc   1,48 1,48

 

Bảng tiến đọ cấp nước cho người dân, tính đến 13 giờ 30 ngày 06/4/2020: Chi tiết

Nguồn: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 1911017