Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn thị xã Cai Lậy (ngày 26.02.2020)
26/02/2020

         ​Kết quả Độ mặn đo được trên các tuyến sông, kênh rạch chính, kênh trục, kênh cấp 1 trên địa bàn thị xã Cai Lậy ngày 26.2.2020thời điểm đo buổi sáng (5 giờ 20 phút đến 9 giờ 30 phút  đang lớn và bắt đầu ròng) như sau:

Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn thị xã Cai Lậy (ngày 26.02.2020)

 

  • Trên kênh Mỹ Long Bà Kỳ: tại Cầu Kênh Ngang (xã Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,11 g/l giảm 0,02 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Ba Cứ (Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,07 g/l tăng 0,06 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Mỹ Quý (xã Nhị Quý) độ mặn đo được là 3,89 g/l giảm 0,13 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Chùa (ranh Tân Phú- Tân Hội) độ mặn đo được 3,72 g/l giảm 0,08 g/l so với ngày hôm trước; tại Cầu Bà Kỳ (ranh Mỹ Hạnh Đông – Tân Phước) độ mặn đo được 1,62 g/l èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.
  • Trên kênh Bà Trà: tại Kênh Ngang (Phú Quý) độ mặn đo được là 4,23g/l giảm 0,02 g/l so với ngày hôm trước; tại Cầu chợ Phú Quý (Phú Quý) độ mặn đo được là 4,17 g/l giảm 0,03 g/l so với ngày hôm trước; tại Cầu Quý Phước (Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,09 g/l tăng 0,06 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Bà Trà (Nhị Quý) độ mặn đo được là 4,03 g/l tăng 0,01 g/l so với ngày hôm trướcèkhông sử dụng nước tưới  cho các loại cây trồng.
  •  Trên Kênh Ông Mười: tại cầu Ba Nhẹ (Phú Quý – ranh Mỹ Long) độ mặn đo được là 3,50 g/l tăng 0,23 g/l so với ngày hôm trước; tại Chợ Phú An (Phú Quý) độ mặn đo được 3,58 g/l tăng 0,28 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Ông Mười – tuyến tránh (Long Khánh) độ mặn đo được 3,50 g/l tăng 0,30 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Nhị Mỹ (Nhị Mỹ) độ mặn đo được là 3,31 g/l tăng 0,13 g/l so với ngày hôm trước èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.
  • Trên Sông Ba Rài:

+Tại ranh Thanh Hòa - Cẩm Sơn độ mặn đo được là 1,65 g/l giảm 0,28 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Thanh Hòa (xã Thanh Hòa) độ mặn đo được là 1,43 g/l giảm 0,24 g/l so với ngày hôm trước èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

+ Tại cầu chữ C (Tân Bình – Phường 3) độ mặn đo được là 0,77 g/l giảm 0,13 g/l so với ngày hôm trước; tại Vàm Cả Chuối (Tân Bình) độ mặn đo được là 0,77g/l giảm 0,02 g/l so với ngày hôm trước; tại Vàm Bà Thửa (Tân Bình) độ mặn đo được là 0,77 g/l giảm 0,13 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Kinh 12 (Ranh Mỹ Hạnh Trung – Mỹ Phước Tây) độ mặn đo được là 0,65 g/l tương đương ngày hôm trước è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng mẫn cảm mặn (sầu riêng).

-Trên Kênh Ban Chón:       

+ Tại Cầu số 3 (Tân Phú) độ mặn đo được là 3,1g/l giảm 0,55 g/l so với ngày hôm trước; tại cầu Vĩ  (Tân Hội) độ mặn đo được là 2,36 g/l giảm 0,07 g/l so với ngày hôm trước èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

+ Tại cầu 10 Xe (Mỹ Hạnh Trung giáp Phường 3) độ mặn đo được 0,59 g/l giảm 0,14 g/l so với ngày hôm trước è không sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng mẫn cảm mặn (sầu riêng).

  • Tại một số tuyến kênh nội đồng: trên Kênh Dây Thép tại Cầu Chùa (Nhị Mỹ) độ mặn đo được là 2,98 g/l tăng 0,04 g/l so với ngày hôm trước; kênh Hội đồng tại Cầu Kênh Ngang I (Nhị Mỹ) độ mặn đo được là 2,48 g/l tăng 0,01 g/l so với ngày hôm trước; tại Cầu Hội Đồng – Kênh Hội Đồng (đường Kênh Miễu – xã Mỹ Hạnh Trung) độ mặn đo được là 1,23 g/l giảm 0,13 g/l so với ngày hôm trước èkhông sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng.

         * Hiện nay, tình hình xâm nhập mặn vẫn đang diện biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo Ban Thường vụ Thị ủy trong cuộc họp Ban thường vụ ngày 18/2/2020, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & TKCN thị xã đề nghị UBND các xã, phường:

       -Theo dõi tình hình xâm nhập mặn kịp thời, thường xuyên trên các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn để thông báo kịp thời cho nhân dân biết diễn biến xâm nhập mặn và độ mặn thích hợp cho cây trồng để lấy trước khi độ mặn đạt ngưỡng cho phép và giải pháp chăm sóc cây trồng khi nước bị xâm nhập mặn để chủ động giải pháp thích hợp cho sản xuất (nội dung tuyên truyền, giải pháp theo Công văn số 02/BCH ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN thị xã Cai Lậy); tổ chức tập huấn phòng, chống ảnh hưởng xâm nhập mặn trên cây trồng và nuôi trồng thủy sản năm 2020 trên địa bàn thị xã Cai Lậy theo kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11/2/2020 của UBND thị xã.

  • Đồng thời hiện nay trên các tuyến sông, kênh, rạch độ mặn đang tăng và dự báo sẽ kéo dài đến đợt triều cường cuối tháng 01 Al, đối với khu vực đã xổ xả lấy nước trong độ mặn cho phép, đề nghị khẩn trương đóng các cống đập để trữ nước ngọt cho sản xuất.
  • Thông báo nhân dân kiểm tra độ mặn của nước trước khi tưới (tuyệt đối không sử dụng nước nhiễm mặn vượt ngưỡng cho phép của cây trồng); kiểm tra hệ thống cống, bờ bao đảm bảo an toàn để tránh ngập úng do triều cường và ảnh hưởng mặn.
  • UBND 10 xã và Phường Nhị Mỹ (được cấp máy đo độ mặn) có trách nhiệm phân công công chức hỗ trợ kiểm tra độ mặn của nước tưới khi người dân mang mẫu nước đến (kể cả người dân các xã, phường lân cận) và thông báo cho người dân biết địa điểm hỗ trợ đo.

BẢNG THEO DÕI CỤ THỂ:

Địa điểm Vị trí điểm đo Độ mặn ngày 25/2020 (g/l) Độ mặn ngày 26/2/2020 (g/l) Ghi chú
Phú Quý Cầu chợ Phú An - K.Ông Mười 3,30 3,58 0,28
Cầu Ba Nhẹ - K.Ông Mười 3,27 3,50 0,23
Cống K.Ngang - phía K.Bà Trà 4,25 4,23 -0,02
Cầu chợ Phú Quý - K.Bà Trà 4,20 4,17 -0,03
Nhị Quý Cầu K.Ngang - kênh MLBK 4,13 4,11 -0,02
Cầu Ba Cứ - kênh MLBK 4,01 4,07 0,06
Cầu Ngọc Ẩn - K.Bà Kỳ 3,93 4,04 0,11
Cầu Bà Trà - K.Bà Trà 4,02 4,03 0,01
Cầu Quý Phước - K.Bà Trà 4,03 4,09 0,06
Thanh Hòa Cầu K.Mới - kênh Mới 1,63 1,36 -0,27
Trước UBND xã - kênh Mới 1,65 1,38 -0,27
Cầu Thanh Hòa - Sông Ba Rài 1,67 1,43 -0,24
Thanh Hòa giáp Cẩm Sơn - Sông Ba Rài 1,93 1,65 -0,28
P.Nhị Mỹ Cầu Chùa - K.Dây Thép 2,94 2,98 0,04
Cầu kênh Ngang I - kênh Hội Đồng 2,47 2,48 0,01
Cầu Nhị Mỹ - Kênh Ông Mười 3,18 3,31 0,13
Long Khánh Cầu Ông Mười - Kênh Ông Mười  3,20 3,50 0,30
Tân Hội Cầu Mỹ Quý - kênh MLBK 4,02 3,89 -0,13
Cầu 5 Trinh (ranh Tân Hội-Nhị Mỹ) 2,69 2,48 -0,21
Cầu Ban Chón (ranh Tân Phú-Tân Hội) 3,54 3,43 -0,11
Cầu Vĩ - Kênh Ban Chón (ranh Tân Hội - MHĐ) 2,43 2,36 -0,07
MHĐ Cầu Bà Kỳ - Kênh MLBK 1,86 1,62 -0,24
  Tại Mũi Dùi - Sông Cũ   0,57  
  Tại Cầu Thanh Niên A - kênh Thanh Niên A   0,85  
Tân Phú Cầu Số 3 - Kênh Ban Chón 3,65 3,10 -0,55
Cầu Miễu - MLBK 3,71 3,46 -0,25
Cầu Chùa - kênh MLBK 3,80 3,72 -0,08
Giáp MHĐ - K.MLBK      
Kênh Ông Long - Ông Tiếp      
Kênh Lê Thanh Lèo 1,00 0,94 -0,06
Kênh Lộ Dây Thép (Cầu Bà Quạ) 3,28 3,16 -0,12
Kênh Phạm Văn Mười Một (đoạn 1)      
Kênh Nguyễn Văn Đôn      
Kênh 2009B 1,86    
Kênh Tụng 1,64    
Kênh Trương Văn Trừ      
Kênh Ô bao Ấp Bắc (ranh Điềm Hy)      
Kênh Phạm Văn Mười Một (đoạn 2)      
Tân Bình Vàm Bà Thửa - Sg.Ba Rài 0,87 0,77 -0,10
Vàm Cả Chuối - Sông Ba rài 0,79 0,77 -0,02
Cầu Chữ C -Sông Ba Rài 0,90 0,77 -0,13
Ngã Tư Lò Rèn - sông Cả Chuối   0,46  
Cầu Tư Bảnh - sông Cả Chuối   0,46  
Cầu Kênh Tổng nhỏ - Rạch Tràm   0,82  
Kênh Ban Chón giáp Mỹ Hạnh trung   0,83  
Kênh Đất Làng - kênh Tổng Lớn   0,56  
MHT K.Ban Chón - giáp Tân Bình 0,76 0,83 0,07
Cầu Thanh Niên 3 (10 Xe) - K.Ban chón 0,73 0,59 -0,14
Cầu K.Xáng Ngang - sông Cũ 0,67 0,59 -0,08
Cầu Thạnh Lợi (trước UBND xã) - Sông Cũ 0,46 0,44 -0,02
Cầu Ban Chón 2 - giáp MHĐ - Kênh Ban Chón 0,56 0,64 0,08
Cầu chùa Khánh Long - Kênh Xáng Lacour 0,69 0,60 -0,09
Cầu Hội Đồng - K.Hội Đồng (đường Kênh Miễu) 1,36 1,23 -0,13
Cầu Miễu - K.Cà Mau 0,60 0,77 0,17
Cầu Trâu - K.Cà Mau 0,77 0,77 0,00
Cầu Huỳnh Nhu - R.Nàng Chưng 0,70 0,59 -0,11
Cầu Nàng Chưng - R.Nàng Chưng 0,37 0,52 0,15
Cống Vàm Ban Chón - K.Thanh Niên  0,33 0,30 -0,03
Cầu Trường Học - K.Láng Biển (giáp sông Cũ) 0,46 0,45 -0,01
Cầu Ông Bồi - K.Ông Bồi 0,42 0,45 0,03
Cầu Kháng Chiến - K.Mới (giáp Sông Cũ) 0,49 0,49 0,00
MPT Cầu Kinh 12 - Sg Ba Rài (ranh Sg Ba Rài và Kinh 12) 0,65 0,65 0,00
Sông Củ - Ranh Mỹ Hạnh Đông 0,67 0,50 -0,17
Kênh Nguyễn Văn Tiếp (giáp ranh xã MHĐ) 0,25 0,27 0,02
Vàm Rạch Trắc   0,53  

 

Nguồn: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & TKCN thị xã Cai Lậy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 268
  Tổng lượt truy cập: 1874361