Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Trung tâm Văn hóa Thể thao
01/02/2018

Trung tâm Văn hóa Thể thao

I. Vị trí, chức năng

1. Vị trí

Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã Cai Lậy là đơn vị sự nghiệp văn hóa - thể thao, trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thị xã Cai Lậy theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã có chức năng:

a. Phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương;

b. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở cơ sở;

c. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong địa phương.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo qui định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao.

III. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Cẩm Lệ

Giám đốc

0907049711

tranthicamle@tiengiang.gov.vn

Trần Đại Thắng

Phó Giám đốc

0273 3829178

trandaithang@tiengiang.gov.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Tin liên quan
xã Tân Hội - 01/02/2018
Xã Thanh Hòa - 01/02/2018
Xã Tân Phú - 01/02/2018
Phường 5 - 01/02/2018
Phường 3 - 01/02/2018

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 304
  Tổng lượt truy cập: 1720102