Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Cai Lậy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
16/01/2020

          ​Ngày 15/01/2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị uỷ Cai Lậy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng  năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Cai Lậy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

 

         Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng và công tác phối hợp với các Ban xây dựng Đảng các ngành liên quan được UBKT Thị ủy và cơ sở tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình phục vụ tốt yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 40 tổ chức đảng (trong đó UBKT thị ủy kiểm tra 08 tổ chức, UBKT cơ sở kiểm tra 32 tổ chức) kết quả có 3/40 tổ chức Đảng chưa làm tốt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát đảng viên 13 đồng chí (trong đó Thị ủy viên 02 đồng chí, đảng ủy viên 08 đồng chí, chi ủy viên 03 đồng chí) kết quả 13 đ/c thưc hiện tốt nội dung giám sát; giải quyết 03 đơn thư tố cáo, phản ánh; kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm 09 đảng viên; cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm 8 đảng viên, hình thức khiển trách

         Hội nghị thảo luận chỉ ra những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, hội nghị xác định: UBKT thị uỷ và cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng; tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng năm 2020; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Quy định 101-QĐ/TW Ban bí thư và Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên nhằm hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm thị ủy đã đề ra trong năm 2020

        Tại hội nghị trao 3 giấy khen Ban Thường vụ thị ủy cho 3 tập thể BCH Đảng bộ xã, phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019 và UBKT thị ủy tặng 3 giấy khen cho tập thể UBKT xã, phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 ./.

Huy Thái

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 67
  Tổng lượt truy cập: 1841305