Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên qua 10 năm xây dựng nông thôn mới
15/09/2020

​         Thực hiện các tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thị xã Cai Lậy đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động, góp phần cùng với địa phương hoàn thiện 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới và thị xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Để hiểu rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền vận động. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Lê Văn Miền, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên qua 10 năm xây dựng nông thôn mới

 

          Phóng viên: Xin ông cho biết vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới.

        Ông Lê Văn Miền: Thời gian qua,  Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã Cai Lậy tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới. Hàng năm căn cứ vào chương trình kế hoạch thực hiệm nhiệm vụ của ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thị xã Cai Lậy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trên cơ sở thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hưởng ứng phong trào thi đua ”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

        Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới thông qua viện hiến đất làm đường, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, chỉnh trang nhà cửa, cổng rào, sân vườn, tham gia thực hiện tốt các mô hình như bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau làm kinh tế....tham gia học nghề nâng cao trình độ, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ở địa phương… 

         Thông qua việc triển khai thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, các tiêu chí được người dân quan tâm thực hiện như: vệ sinh môi trường, giữ gìn đường làng, ngõ xóm, nhà cửa sạch đẹp; tham gia đóng góp đất, cây trái hoa màu và ngày công lao động để xây dựng, mở rộng tu bổ cho các tuyến đường giao thông nông thôn, nâng chất các tiêu chí để chuyển đổi danh hiệu, đến nay đã có 10/10 xã chuyển đổi và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

        Đồng thời, Mặt trận thị xã hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình có hiệu quả tại các khu dân cư như: “Tổ nhân dân tự bảo vệ môi trường”,  “Cổng rào an ninh trật tự. “Tuyến đường hoa, xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường ánh sáng quang” … góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới.

         Phóng viên: Xin ông cho biết những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thị xã qua 10 năm xây dựng nông thôn mới .

        Ông Lê Văn Miền:Thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã vận động xây dựng được 121 căn nhà Đại đoàn kết,  với kinh phí 3,6 tỷ đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức  khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 12.350 lượt người nghèo, trị giá trên 1,4 tỷ  đồng, nhân dịp lễ, tết tặng 25.307 phần quà, trị giá trên 5 tỷ đồng, lập dự án hỗ trợ vốn vay cho 9.549  lượt hộ, số tiền 302,388  tỷ đồng.

        Tổ chức nhiều hình thức giúp nhau trong cộng đồng dân cư như: góp vốn xoay vòng, giúp cây con giống, ngày công lao động trị giá 16 triệu đồng. Vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ đồng bào bị bão, lũ lụt theo chủ trương số tiền gần 50 triệu đồng. Phát huy truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”, Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tham gia phong trào bằng các hình thức như: tổ chức giổ liệt sĩ, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 365 triệu đồng; xây dựng  52 căn nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 2,080 tỷ, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết, vận động phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và  gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tặng  7.803 xuất học bổng, cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, trị gía trên 2,8 tỷ đồng. Với các hoạt động trên đã giúp cho 898  hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã còn 1,79 % .

         Phóng viên: Xin ông cho biết vai trò của Mặt trận Tổ quốc thị xã trong công tác giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

       Ông Lê Văn Miền: Thực hiện quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc thị xã tích cực thực hiện trách nhiệm giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới tại 10 xã trên địa bàn, nội dung trọng tâm là thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội, các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm được 130 cuộc.

       Qua giám sát nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở như công khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề án, kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế văn hóa, xã hội ở địa phương, có tổ chức họp dân lấy ý kiến để xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng, công khai việc vận động tiền nhân dân đóng góp ....Từ đó giúp cho người dân nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của mình tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Qua giám sát Mặt trận đã kiến nghị một số nội dung để các đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

        Xác định việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

        Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thị xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới đảm bảo khách quan, chính xác đúng qui định.

   Phóng viên: Xin cám ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này./.                                                                                                                                                                    Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 94
  Tổng lượt truy cập: 2072337