Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Xã Tân Bình thực hiện tốt qui chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới
04/07/2019

​        Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Tân Bình phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để hiểu rõ việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Xọn - Bí thư Đảng ủy-Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Bình.

Xã Tân Bình thực hiện tốt qui chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

 

Phóng viên: Thời gia qua Đảng ủy xã Tân Bình thực hiện tốt qui chế dân chủ trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Ông có thể chia sẽ kinh nghiệm này như thế nào?

Ông Huỳnh Văn Xọn: Để thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nhận thức được công tác xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta hiện nay. Trong quá trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, việc thực hiện qui chế dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Sau khi có chủ trương của thị xã chọn xã Tân Bình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới. Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 18/6/2015 về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Bình và lập bản phân công cán bộ cấp ủy, các ngành của xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Đảng ủy tập trung chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới và vai trò trách nhiệm của người dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng xã nông thôn mới. Nhằm giúp người dân xác định được những lợi ích, trách nhiệm và khơi dậy tiềm năng nội lực cộng đồng dân cư trong việc tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, giao thông nông thôn, tổ chức phát triển sản xuất làm thay đổi bộ mặt nông thôn và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở địa phương.

Đề thực hiện tốt những nhiệm vụ nâu trên cần có sự đồng thuận và thống nhất của người dân. Trong đó việc thực hiện qui chế dân chủ là khâu quyết định trong việc thực hiện mọi chủ trương của Đảng và nhà nước trong công tác xây dựng xã nông thôn mới. Những việc cần đưa ra dân bàn bạc, lấy ý kiến đều được thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 30 và Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Lấy ý kiến đóng góp về xây dựng đồ án, đề án quy hoạch xã nông thôn mới, các công trình cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thôn nông thôn đều được đưa ra dân công khai, về quy mô, nguồn vốn đầu tư, mức đóng góp, vận động hiến đất, cây cối, hoa màu… để nhân dân trực tiếp bàn bạc và đi đến thống nhất cũng như tổ chức giám sát trong quá trình thi công và bảo quản sau khi đưa vào sử dụng.

Việc xây dựng quy ước ấp văn hóa, bình xét gia đình văn hóa, bình xét hộ nghèo. Nhờ được thông tin đầy đủ, được tham gia bàn bạc dân chủ. Qua đó người dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm cùng tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện các mặt công tác nêu trên đạt kết quả khá tốt.

Phóng viên: Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới như thế nào? Thưa ông!.

Ông Huỳnh Văn Xọn: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương chính sách lớn của Nhà nước, nhằm tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện về kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội ở nông thôn mới. Chương trình này đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Chúng ta cần xác định 1 lần nữa người dân chính là chủ thể tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới và chính người dân là người hưởng thụ.

Bên cạnh đó vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương luôn đồng hành cùng nhân dân để thực hiện tốt công tác vận động và tuyên truyền làm thế nào để mọi người trong xã hiểu đủ quyền và nghĩa vụ của chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm mục đích để địa phương đổi mới toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong xã.

 Và chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện trong việc phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, để nhân dân tự quản, tự bàn bạc quyết định chương trình xây dựng nông thôn mới. tạo điều kiện cho người dân có quyền quyết định việc sử dụng nguồn vốn do mình đóng góp, giám sát việc sử dụng nguồn vốn đó thì người dân mới tích cực, hăng hái đóng góp tiền của để xây dựng nông thôn mới.

Phóng viên: Theo ông thời gian nào xã Tân Bình thực hiện đạt bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới?

Ông Huỳnh Văn Xọn: Thực hiện sự chỉ đạo của Thị ủy – Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy theo kế hoạch lộ trình xây dựng Nông thôn mới xã Tân Bình quyết tâm đến cuối năm 2019 đạt 19/19 tiêu chí. Tính đến thời điểm hiện tại xã đạt 15/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí 1: Quy hoạch.

2. Tiêu chí 3: Thuỷ lợi.

3. Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

       4. Tiêu chí 8: Thông tin-truyền thông.

5.Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư.

6. Tiêu chí 10: Thu Nhập

7. Tiêu chí 11: Hộ Nghèo

8. Tiêu chí 12: Lao động có việc làm.

       9. Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất.

       10. Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo.

       11. Tiêu chí số 15: Y tế.

       12. Tiêu chí số 16: Văn Hóa.

       13. Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm.

       14. Tiêu chí sốp 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

       15. Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh.

Còn lại 4 tiêu chí đang thực hiện dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2019 gồm: Tiêu chí 2: Giao thông; Tiêu chí 4: Điện; Tiêu chí 5: Trường học; Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bình quyết tâm xây dựng thành công xã Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019./.

Phóng viên: Xin cám ơn ông!

                                                                                       Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 265
  Tổng lượt truy cập: 1874358