Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin


Xã Thanh Hòa - Quần chúng đồng thuận, phong trào vững mạnh
12/12/2016

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở cơ sở, thời gian qua, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương Thanh Hòa ngày thêm giàu đẹp.

Xã Thanh Hòa - Quần chúng đồng thuận, phong trào vững mạnh

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm 100% hộ dân ở xã Thanh Hòa đềuđăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, qua bình xét có từ 94 – 96% hộgia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thước đo cơ bản cho con số này chínhlà nhận thức và hành động của người dân nâng lên rõ rệt, không chỉ là nền tảng gia đình, mà đời sống vănhóa cộng đồng cũng được nâng lên. Hiện toàn xã có 4/4 ấp, UBND, 3 điểm trường và trạm Y tế được công nhận ấp vănhóa, cơ quan văn hóa và an toàn về an ninh trật tự. Đồng hành cùng cuộc vậnđộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân xãThanh Hòa đã và đang tích cực thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triểnkinh tế - văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở,hàng năm nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2016, xã đãxây dựng và sửa chữa 8 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà tình thương, 01 ngôi nhàmơ ước cho gia đình chính sách, hộ nghèo, vận động trên 100 triệu đồng vào quỹ“ngày vì người nghèo”. Các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào góp vốn xoayvòng không tính lãi giúp đỡ hội viên, đoàn viên gặp khó khăn, từ đó góp phần giảmlỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,81% ở cuối năm 2016.

Kinh tế phát triển, cơ sở hạtầng khang trang, người dân có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thểthao nâng cao đời sống tinh thần. Đây là hiệu quả to lớn của phong  trào mang lại cho Thanh Hòa trên bước đườngphát triển, thành quả đó xuất phát từ cách làm đúng đắn của Ban chỉ đạo, Banvận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”ở xã và các khu dân cư.

Kinh nghiệm trước tiên trongquá trình triển khai thực hiện các cuộc vận động chính là sự quan tâm sâu sắccủa Đảng ủy, UBND trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Kinh nghiệm thứ hai đólà sức mạnh của quần chúng về đồng thuận trong các phong trào, từ thực tiểnphong trào cho thấy, một khi quần chúng nhận thức đúng đắn với lợi ích thì sựtự nguyện, tự giác trở nên phổ biến. Tiêu biểu như ấp Thanh Bình, xã Thanh Hòalà ấp đầu tiên của xã được công nhận danh hiệu ấp văn hóa vào năm 2001 và đượctái công nhận hàng năm, an toàn về an ninh trật tự, 15 năm qua, ấp luôn giữvững danh hiệu ấp văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, được Đảng ủy, UBND xãđánh giá là ấp vững mạnh về các phong trào.

Theo ông Triệu Văn Thức,Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp cho biết: “Trước đây, đời sống nhân dân của ấpcòn khó khăn, ý thức giữ gìn vệ sinhmôi trường, nâng cao trình độ học vấn và văn hóa của phần lớn bà con còn hạnchế. Từ khi thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh”, được sự lảnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, ban lảnh đạo ấp cùngvới các đoàn thể đã tích cực vận động nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,kiên trì giải thích cho bà con hiểu, thực hiện cho bà con xem. Khi hiểu đượclợi ích của phong trào thì bà con tích cực hưởng ứng tham gia, các tiêu chí ấpvăn hóa được thực hiện tốt và ngày một nâng lên”.

Thực tế cho thấy, những bàihọc kinh nghiệm rút ra từ thực tiển của phong trào ở xã Thanh Hòa là được sựlảnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẻ, nhiệttình đầy trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể. Phát huy nội lực tại địaphương trong quá trình xây dựng phong trào và trong phát động, tổ chức tuyêntruyền vận động bằng nhiều hình thức, trong đó vai trò của cơ quan, MTTQ, đoànthể là nhân tố quan trọng giúp nhân dân nâng cao nhận thức và có trách nhiệmvới phong trào. Mọi mục tiêu, kế hoạch đặt ra phù hợp với điều kiện và khả năngthực tế của từng khu dân cư. Việc xây dựng, bổ sung qui ước ấp hàng năm phảithực hiện với sự thống nhất cao của nhân dân./.

 

                                                                                HữuPhước

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 134
  Tổng lượt truy cập: 1605528