Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Giải pháp thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ở xã Phú Quý
12/08/2021

 ​         Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phú Quý đến nay xã đạt 14/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1 Quy hoạch, tiêu chí số 2  Giao thông, tiêu chí số 14 Y tế và tiêu chí số 16 Môi trường. Ban Chỉ đạo xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện các tiêu chí này, để hoàn thành 18/18 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Giải pháp thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao ở xã Phú Quý

          Đối với tiêu chí Quy hoạch, trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt, đôn đốc, đơn vị thực hiện quy hoạch nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo đúng tiến độ quy định. Hoàn thành xây dựng quy hoạch chung xã nông thôn mới đến năm 2035 trong tháng 8/2021. Phòng Quản lý Đô thị kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc UBND xã thực hiện và thẩm tra tiêu chí này, trình Sở xây dựng thẩm định theo thời gian quy định. UBND xã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng theo đúng quy định. Lấy ý kiến, công bố, công khai và quản lý quy hoạch phù hợp, hoàn thành thời gian theo kế hoạch.

          Tiêu chí giao thông, UBND xã Phú Quý vận động nhân dân xây dựng 4 km đèn đường còn lại trên các tuyến đường xã, đảm bảo có hệ thống điện chiếu sáng công cộng đạt 100%. Vận động nhân dân tiếp tục xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng nâng cao tỷ lệ đạt được. Xây mới tuyến đường Bắc Kênh Ngang dài trên 1,3 km và mở rộng đường Tà Lượt dài trên 1,6 km cấp đường cấp C, nâng tỷ lệ đường ấp đạt lên 94,96%, các công trình này được phê duyệt hồ sơ thiết kế chờ quyết định giao vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp cứng hóa 8 tuyến đường dài 3,76 km dân sinh chưa được cứng hóa theo chuẩn đạt tỷ lệ 100%. Phòng Quản lý đô thị theo dõi, đôn đốn hướng dẫn xã thực hiện và thẩm tra tiêu chí này; trình Sở Giao thông vận tải thẩm định theo quy định. Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất khẩn trương triển khai thi công các công trình giao thông của xã theo kế hoạch sau khi có quyết định phân bổ vốn; đôn đốc nhà thầu thi công kịp tiến độ. UBND xã Phú Quý phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân giải phóng mặt bằng triển khai thi công các công trình kịp tiến độ và hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm tra theo quy định. Đồng thời, phối hợp các đoàn thể và ban lãnh đạo các ấp vận động nhân dân xây dựng hệ thống đèn, cờ đảm bảo theo quy định đối với đường xã, đường ấp.

          Tiêu chí y tế, xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã; Duy trì đội ngũ y bác sỹ; bảo trì trang thiết bị y tế. UBND xã phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nâng tỷ lệ bảo hiểm y tế duy trì đạt trên 90% hoàn thành trong tháng 7/2021. Cập nhật số người dân mới thường trú, quản lý, theo dõi sức khỏe. Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp Trung tâm Y tế hướng dẫn UBND xã thực hiện tiêu chí này, thẩm tra kết quả và trình thẩm định tiêu chí theo kế hoạch. UBND xã theo dõi và chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục củng cố duy trì kết quả thực hiện, vận động tham gia bảo hiểm y tế >90% và hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm tra tiêu chí theo kế hoạch.

          Tiêu chí Môi trường, thường xuyên cập nhật, thống kê hộ chăn nuôi mới, kiểm tra, hướng dẫn xử lý môi trường chăn nuôi. Tiếp tục vận động các cơ sở, các hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia đình thu gom chất thải rắn xử lý theo quy định, tuyên truyền thu gom rác trong nhân dân. Lắp đặt 100 thùng rác loại nhỏ trên các tuyến đường còn lại của xã. Vận động người dân ký cam kết phân loại rác, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ thu gom rác và trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường. Cập nhật cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở thực hiện xử lý rác thải, nước thải theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xã thực hiện, thẩm tra tiêu chí này và trình thẩm định trước ngày 25/9/2021. UBND xã vận động người dân trên địa bàn thực hiện để đạt các nội dung theo yêu cầu tiêu chí và hoàn thành hồ sơ trình thẩm tra tiêu chí trước ngày 10/9/2021.

          Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng, tiêu chí số 1, số 2, số 14 và 16 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra./.

 

                                                                   Thảo Quyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 741
  Tổng lượt truy cập: 2439351