Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Phòng Văn hóa và Thông tin
01/02/2018

Phòng Văn hóa và Thông tin

          a) Vị trí, chức năng:

          - Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Cai Lậy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã ban hành các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông.

          - Chức năng, nhiệm vụ của phòng được quy định tại Quyết định số 10689/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Cai Lậy. Cụ thể:

          + Tổng số nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn và trách nhiệm: 24 nhiệm vụ.

          + Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục - thể thao; du lịch; quảng cáo.

          + Về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, phòng thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh – truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin.

          - Phòng Văn hóa và Thông tin có trụ sở tại Số 345 đường Mỹ Trang, Khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

          b) Tổ chức, biên chế:

          - Phòng Văn hóa và Thông tin được Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy giao 05 biên chế. Trong đó, phòng gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên. Trong đó:

          + 01 Trưởng phòng điều hành lãnh đạo chung, điều hành Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Thông tin cơ sở và Du lịch.

          + 01 Phó Trưởng phòng điều hành Lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Công tác gia đình và Thể dục - Thể thao

          + 01 Chuyên viên phụ trách Quản lý nhà nước về Văn hóa cơ sở, Quản lý Thể Dục – Thể thao; Quản lý Công tác gia đình

          + 01 Chuyên viên phụ trách Quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông; Quản lý Thông tin cơ sở.

          + 01 Chuyên viên phụ trách Quản lý nhà nước về Du lịch.

          c) Thông tin liên hệ:

DANH BẠ

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

  • Địa chỉ: Số 345 đường Mỹ Trang, Khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: (02733) 829 439
  • Thư điện tử: txcailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

TT

Thông tin liên hệ lãnh đạo

Di động

ĐT cố định

1

Phạm Thị Hường

0398.151.398

(0273)3.829.479

2

Nguyễn Hữu Hạnh

0907.227.338

(0273) 3.829.439

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 753
  Tổng lượt truy cập: 2439363