Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin về TTHC Thông tin về TTHC

Thị xã Cai Lậy sơ kết công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018
Thị xã Cai Lậy sơ kết công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018

         Ngày 07/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính và công tác Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm 2018....

Đoàn Phường Nhị Mỹ thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện “Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”
Đoàn Phường Nhị Mỹ thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện “Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

         Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018. Nhằm  phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt đ...

Thị xã Cai lậy triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
Thị xã Cai lậy triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

          Ngày 06/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn thị xã.

         Những năm gần đây công tác cải cách thủ tục hành chính ở xã Tân Phú luôn được chú trọng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần giảm các thủ tục hành chính và thời gian đi lại c...
         4 tháng đầu năm 2018, Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Lãnh đạo Phường quan tâm, chỉ đạo, điều hành sát sao. Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đảm bảo công khai,...
          Một trong những mối quan hệ quan trọng giữa cơ quan Nhà nước với người dân đó là thông qua việc giải quyết các thủ tục hành chính. Mức độ hài lòng của người dân sẽ được thể hiện cụ thể qua việc giải quyết nhanh hay chậm, đơn giản...
         Ngày 23/4/2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 1088 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Theo Quyết định này UBND tỉnh Tiền...
           Thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã Cai Lậy đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành độ...
         Quý I/2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  phường 4  thực hiện theo quy trình,  thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí  theo quy định; có sổ  sách, biểu mẫu ghi chép và theo dõi việc tiếp nhận và trả kết qu...
         Từ đầu năm đến nay Phường 1 thị xã Cai Lậy, tiếp tục thực hiện công khai Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại câp xã trên địa bàn phường 1 được công bố ban hành kèm theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hà...
Thị xã Cai Lậy tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật năm 2018
Thị xã Cai Lậy tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật năm 2018

          Từ ngày 28 đến 30/3/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác văn bản, chuẩn...

Thị xã Cai Lậy tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2017
Thị xã Cai Lậy tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2017

         Ngày 31/01/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2017....

       Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính ở phường 1 thị xã Cai Lậy được Ủy ban nhân dân Phường thường xuyên chỉ đạo thực hiện, tiếp tục nâng cao chất lượng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tỉ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 100%, sự hà...
         Năm 2017, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy thực hiện tốt chuyên đề thi đua cải cách hành chính theo cơ chế “ Một cửa, một cửa liên thông”, góp phần đơn giản quá các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí và thời gian đi lại của người dân....
Thị xã Cai Lậy tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
Thị xã Cai Lậy tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

         Ngày  06/12/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017....

Ngày 16/11/2017, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3357/QĐ-UBND  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc lĩnh vực Hộ tịch và Quyết định số 3358/QĐ-UBND  về việc...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết