Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin về TTHC Thông tin về TTHC

Tập huấn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn
Tập huấn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn

         Ngày 17/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang phối hợp Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Phường 1 khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. ...

           Để tổ chức lễ hội cá nhân, tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã liên hệ trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộ...
          Ngày 10/10/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn việc triển khai xây dựng, áp hụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào...
          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016 QĐ-TTG về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch v...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết