Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin về TTHC Thông tin về TTHC

Hiệu quả từ Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở thị xã Cai Lậy
          Nhận thức công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Những năm qua, UBND thị xã Cai Lậy, các ngành liên quan và các xã phường luôn quan tâ...
Theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Khi thay đổi phần khai về cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong...
Theo quy định của Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2017 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, các trườn...
Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Hộ tịch thì cha, mẹ có quyền nhận con và con cũng có quyền nhận cha, mẹ. Tuy nhiên về thẩm quyền, thủ tục cha, mẹ nhận con hay con nhận cha, mẹ, tùy trường hợp có sự khác nhau...
TX Cai lậy tổ chức tập huấn công tác hộ tịch năm 2017
        Ngày 25, 26 và 27/04/2017 tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị thị xã Cai Lậy phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy tổ chức lớp tập huấn công tác Tư pháp - Hộ tịch. Tham dự  tập huấn có...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết