Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin về TTHC Thông tin về TTHC

           Thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thị xã Cai Lậy đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, t...
         Quý I/2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  phường 4  thực hiện theo quy trình,  thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí  theo quy định; có sổ  sách, biểu mẫu...
         Từ đầu năm đến nay Phường 1 thị xã Cai Lậy, tiếp tục thực hiện công khai Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại câp xã trên địa bàn phường 1 được công bố ban hành kèm theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017...
Thị xã Cai Lậy tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2017
         Ngày 31/01/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tư pháp năm 2017....
       Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính ở phường 1 thị xã Cai Lậy được Ủy ban nhân dân Phường thường xuyên chỉ đạo thực hiện, tiếp tục nâng cao chất lượng của bộ phận tiếp nhận và trả...
         Năm 2017, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy thực hiện tốt chuyên đề thi đua cải cách hành chính theo cơ chế “ Một cửa, một cửa liên thông”, góp phần đơn giản quá các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí và t...
Thị xã Cai Lậy tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
         Ngày  06/12/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017....
Ngày 16/11/2017, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3357/QĐ-UBND  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc lĩnh vực H...
Hiệu quả từ Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở thị xã Cai Lậy
          Nhận thức công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Những năm qua, UBND thị xã Cai Lậy, các ngành liên quan và các xã phường luôn quan tâ...
Theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Khi thay đổi phần khai về cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong...
Thị xã Cai Lậy kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 ở các xã - phường
          Từ ngày 05/9 đến ngày 12/9/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Cai Lậy tổ chức kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ ở 16 xã – phường trên địa bàn thị...
Theo quy định của Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2017 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, các trườn...
Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Hộ tịch thì cha, mẹ có quyền nhận con và con cũng có quyền nhận cha, mẹ. Tuy nhiên về thẩm quyền, thủ tục cha, mẹ nhận con hay con nhận cha, mẹ, tùy trường hợp có sự khác nhau...
TX Cai lậy tổ chức tập huấn công tác hộ tịch năm 2017
        Ngày 25, 26 và 27/04/2017 tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị thị xã Cai Lậy phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy tổ chức lớp tập huấn công tác Tư pháp - Hộ tịch. Tham dự  tập huấn có...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết