Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Tập huấn công tác thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại Tập huấn công tác thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại

         Ngày 13/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang kết hợp Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị tập huấn về thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại cho gần 40 cán bộ lãnh đạo các cơ quan thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã-phường....

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỊ Xà  

 

 

 

Văn phòng HĐND-UBND 

Phòng TC- Kế hoạch         

Thanh tra thị xã           

Phòng LĐTBXH

Phòng Nội vụ

Phòng Tài nguyên và MT

Phòng Tư pháp

P. Giáo dục và Đào tạo

Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Quản lý Đô thị

Phòng Kinh tế

Phòng Y tế

Đài Truyền thanh T.Hình

Ban Quản lý Dự án 

TT Phát triển Quỹ đất

Trung tâm Y tế

Trung tâm VH Thể thao

 TT dịch vụ nông nghiệp

 BP Tiếp nhận &TKQ

 

CÁC XÃ -PHƯỜNG

 

 

 

UBND Phường 1

UBND Phường 5

UBND xã Tân Hội

UBND xã Mỹ Hạnh Đông

UBND Phường 2

UBND Phường Nhị Mỹ

UBND xã Tân Bình

UBND xã Mỹ Hạnh Trung

UBND Phường 3

UBND xã Nhị Quý

UBND xã Tân phú

UBND xã Mỹ Phước Tây

UBND Phường 4

UBND xã Phú Quý

UBND xã Thanh Hòa

UBND xã Long Khánh

 

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Go to All

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 77
  Tổng lượt truy cập: 1626322