Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 560 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3812/QĐ-UBND 17-08-2020 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ “H”02954 do UBND huyện Cai Lậy ký cấp ngày 12/4/2006 mang tên ông Võ Văn Biện 1-lượt Xem
3685/QĐ-UBND 07-08-2020 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H00439 và H00440 do UBND huyện Cai Lậy ký cấp ngày 10/9/2007 mang tên hộ bà Trần Thị Sáu 0-lượt Xem
3686/QĐ-UBND 07-08-2020 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00973 QSDĐ/1/102 do UBND huyện Cai Lậy ký cấp ngày 15/02/1993 mang tên Ông Phạm Văn Năm 1-lượt Xem
3456/QĐ-UBND 30-07-2020 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH00469 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 02/7/2013 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Trọng 1-lượt Xem
03/2020/TT-BNV 21-07-2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 1-lượt Xem
05/NQ-HĐND 17-07-2020 v/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Cai lậy 1-lượt Xem
04/NQ-HĐND 17-07-2020 v/v quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước nằm 2019 1-lượt Xem
03/NQ-HĐND 17-07-2020 v/v điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách thị xã 2-lượt Xem
3216/QĐ-UBND 15-07-2020 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ 01259QSDĐ/1/125 cấp cho ông Ngô Văn Lắm 0-lượt Xem
3130/QĐ-UBND 03-07-2020 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H 00129do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 19/6/2006 mang tên hộ Nguyễn Thị Ấn 0-lượt Xem
65/2020/QH14 19-06-2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 0-lượt Xem
63/2020/QH14 18-06-2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 0-lượt Xem
64/2020/QH14 18-06-2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 0-lượt Xem
60/2020/QH14 17-06-2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều 0-lượt Xem
62/2020/QH14 17-06-2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 0-lượt Xem