Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
01/2018/NQ-HĐND 18-07-2018 NQ v/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 20/2016//NQ-HĐND và Điều 1 Nghị Quyết số 01/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đạon 2016-2020 14-lượt Xem
10/NQ_HĐND 13-12-2017 Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã Cai lậy năm 2018 18-lượt Xem
12/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách thị xã 10-lượt Xem