Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin về TTHC Thông tin về TTHC

         Ngày 01/11/2018, đoàn kiểm tra thị xã Cai Lậy kiểm tra công tác cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật tại  xã Thanh Hòa . ...
         Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư...
Tập huấn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn
Tập huấn tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn

         Ngày 17/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang phối hợp Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Phường 1 khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. ...

           Để tổ chức lễ hội cá nhân, tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã liên hệ trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộ...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết