Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin về TTHC Thông tin về TTHC

Xã Đoàn Mỹ Hạnh Đông thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện “Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”
Xã Đoàn Mỹ Hạnh Đông thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện “Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

         Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, Ngày 25/8/2018, Thị đoàn Cai Lậy kết hợp Xã Đoàn Mỹ Hạnh Đông tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho...

Thị xã Cai Lậy sơ kết công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018
Thị xã Cai Lậy sơ kết công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2018

         Ngày 07/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính và công tác Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm 2018. ...

Đoàn Phường Nhị Mỹ thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện “Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”
Đoàn Phường Nhị Mỹ thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện “Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

         Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018. Nhằm  phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt đ...

Thị xã Cai lậy triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
Thị xã Cai lậy triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

          Ngày 06/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn thị xã.

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết