Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin về TTHC Thông tin về TTHC

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 ở xã Phú Quý
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 ở xã Phú Quý

​        Thực hiện theo công tác chỉ đạo, điều hành của cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính ở xã Phú Quý đạt được kết quả như sau: Tổng số kết quả tiếp nhận và...

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu điện
Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên bưu điện

​          Để đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, hạn chế tập trung đông người đề phòng lây lan...

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiệu quả
Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiệu quả

​         Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước những năm qua được UBND thị xã Cai Lậy chú trọng quan tâm đầu tư, triển khai sâu rộng, tạo bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động, góp phần thúc đẩy...

​          Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết