Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Giáo dục y tế Giáo dục y tế

Truyền thông phòng chống dịch bệnh ở xã Nhị Quý
Truyền thông phòng chống dịch bệnh ở xã Nhị Quý

​        Ngày 16/8/2019, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Nhị Quý, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Cai Lậy và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nhị Quý tổ chức truyền thôn...

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết