Skip to Content
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Danh sách tin Danh sách tin

Hội đồng nhân dân thị xã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về vệ sinh môi trường các khu vực trên địa bàn
         Ngày 11/5/2018, Hội đồng nhân dân thị xã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về vệ sinh môi trường  khu vực các chợ trên địa bàn thị xã....
Giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường
         Nhằm đánh giá đúng thực tế công tác quản lý nhà nước về môi trường, thực hiện kế hoạch, quy hoạch về môi trường các chở theo qui định, ngày 26/4/2018. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dâ...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Thanh Hoà
          Ngày 11/01/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đơn vị bầu cử số 7 cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 60 cử tri xã Thanh Hoà....
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông
         Ngày 10/01/2018, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri xã Mỹ Hạnh Đông....
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 3 và phường Nhị Mỹ
           Sáng ngày 10/01/2018, Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang  và  tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân  thị xã Cai Lậy đơn vị số 01, đơn vị số...
Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II tổ chức thành công kỳ họp thứ 5
          Trong 02 ngày 12-13/12/2017, Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 5. Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ và đầy t...
Đại biểu Hội đfông nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Tân Hội
          Chiều ngày 17/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang  đơn vị bầu cử số 5 do bà Châu Thị Mỹ Phương , Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,Ủy viên Ban Thường Vụ...
Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri Phường Nhị Mỹ và Phường 2
        Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri phường Nhị Mỹ và phường 2....
Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông trước kỳ họp thứ 5
           Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy đơn vị số 4 do ông Cao Văn Mĩa-Tỉnh Ủy viên-Chính ủy Bộ Chỉ huy...
Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc hơn 50 cử tri xã Tân Bình
         Chiều ngày 16/11/2017, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ông Cao Văn Mĩa - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tổ Đại biểu HĐND thị xã Cai Lậy đơn vị số 03 có buổi tiếp xúc hơn 50 cử tri của xã Tân Bìn...
Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 3
          Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang cùng tổ Đại biểu HĐND thị xã Cai Lậy đơn vị số 01 có buổi tiếp xúc hơn 60 cử tri Phường 3, thị xã Cai Lậy...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Phú Quý
           Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đơn vị số 6 gồm bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết BCH Tru...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Trung
         Ngày 03/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa, Long Khánh
         Ngày 04/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri 2 xã Tân Phú, Tân Hội
          Ngày 03/8/2017, bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy, đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh T...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Tân Bình
         Ngày 03/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy có buổi tiếp xúc hơn 40 cử tri của xã Tân Bình....
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Phú Quý
           Ngày 03/8/2017, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (Khóa IX) và đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã Cai Lậy (Khóa II) do ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐ...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri phường 5- phường Nhị Mỹ
         Ngày 3/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc với trên 80 cử tri phư...
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2016 - 2021
         Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh...
Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa
        Ngày 08/6/2017, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy đã có buổi tiếp xúc với trên 60 cử tri của xã Thanh Hòa....

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết