Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Danh sách tin Danh sách tin

Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khoá II tổ chức kỳ họp thứ 6
Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khoá II tổ chức kỳ họp thứ 6

          Ngày 18/7/2018, Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khoá II nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018....

HĐND thị xã Cai Lậy giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 – HĐND thị xã
HĐND thị xã Cai Lậy giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 – HĐND thị xã

         Ngày 27/6/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp  thứ 5 – Hội đồng nhân dân  thị xã.

HĐND tỉnh Tiền Giang, thị xã Cai Lậy, tiếp xúc hơn 70 cử tri xã Mỹ Hạnh Đông
HĐND tỉnh Tiền Giang, thị xã Cai Lậy, tiếp xúc hơn 70 cử tri xã Mỹ Hạnh Đông

        Chiều ngày 20/6/2018, Ông Cao Văn Mĩa, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân  thị xã Cai Lậy có buổi tiếp xúc hơn 70 cử tri của xã Mỹ Hạnh Đông...

Ông Phạm Văn Bảy - đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Tân Phú, Nhị Quý
Ông Phạm Văn Bảy - đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Tân Phú, Nhị Quý

         Ngày 20/6/2018, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Tiền Giang cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị số 5, 6 có buổi tiếp xúc với gần 140 cử...

Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa
Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa

          Ngày 20/6/2018, Đạị diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bà Võ Thị Búp – Thị ủy viên – Bí thư thị đoàn Cai Lậy cùng tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy đơn vị số 07 vừa có buổi tiếp xúc gần 60 cử tri xã T...

Ban kinh tế HĐND thị xã Cai Lậy giám sát công tác quản lý đất công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tân Hội
Ban kinh tế HĐND thị xã Cai Lậy giám sát công tác quản lý đất công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tân Hội

          Sáng ngày 06/6/2018, Ban kinh tế Hội đồng nhân dân thị xã có buổi giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017, 2018 tại xã Tân Hội....

Hội đồng nhân dân thị xã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về vệ sinh môi trường các khu vực trên địa bàn
Hội đồng nhân dân thị xã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về vệ sinh môi trường các khu vực trên địa bàn

         Ngày 11/5/2018, Hội đồng nhân dân thị xã làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về vệ sinh môi trường  khu vực các chợ trên địa bàn thị xã....

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường
Giám sát công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường

         Nhằm đánh giá đúng thực tế công tác quản lý nhà nước về môi trường, thực hiện kế hoạch, quy hoạch về môi trường các chở theo qui định, ngày 26/4/2018. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Cai Lậy do ông Đặng Văn Khảo, Ủy v...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Thanh Hoà
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Thanh Hoà

          Ngày 11/01/2018, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đơn vị bầu cử số 7 cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 60 cử tri xã Thanh Hoà....

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông

         Ngày 10/01/2018, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri xã Mỹ Hạnh Đông....

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 3 và phường Nhị Mỹ
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 3 và phường Nhị Mỹ

           Sáng ngày 10/01/2018, Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang  và  tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân  thị xã Cai Lậy đơn vị số 01, đơn vị số 2 vừa có buổi tiếp xúc hơn 80 cử tri Phường 3 và...

Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II tổ chức thành công kỳ họp thứ 5
Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II tổ chức thành công kỳ họp thứ 5

          Trong 02 ngày 12-13/12/2017, Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 5. Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thị xã...

Đại biểu Hội đfông nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Tân Hội
Đại biểu Hội đfông nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Tân Hội

          Chiều ngày 17/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang  đơn vị bầu cử số 5 do bà Châu Thị Mỹ Phương , Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Thị Ủy Cai Lậy  cùng tổ đại...

Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri Phường Nhị Mỹ và Phường 2
Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri Phường Nhị Mỹ và Phường 2

        Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri phường Nhị Mỹ và phường 2....

Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông trước kỳ họp thứ 5
Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông trước kỳ họp thứ 5

           Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy đơn vị số 4 do ông Cao Văn Mĩa-Tỉnh Ủy viên-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang làm t...

Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc hơn 50 cử tri xã Tân Bình
Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc hơn 50 cử tri xã Tân Bình

         Chiều ngày 16/11/2017, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ông Cao Văn Mĩa - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tổ Đại biểu HĐND thị xã Cai Lậy đơn vị số 03 có buổi tiếp xúc hơn 50 cử tri của xã Tân Bình....

Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 3
Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 3

          Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang cùng tổ Đại biểu HĐND thị xã Cai Lậy đơn vị số 01 có buổi tiếp xúc hơn 60 cử tri Phường 3, thị xã Cai Lậy...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Phú Quý
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Phú Quý

           Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đơn vị số 6 gồm bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Bí th...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Trung
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Trung

         Ngày 03/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc với trên 50 cử tri  xã Mỹ Hạnh Trung...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa, Long Khánh
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa, Long Khánh

         Ngày 04/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc với trên 100 cử tri  xã Thanh Hòa và Long...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết