Skip to Content
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Danh sách tin Danh sách tin

Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri Phường Nhị Mỹ và Phường 2
        Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy tiếp xúc trên 100 cử tri phường Nhị Mỹ và phường 2....
Tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông trước kỳ họp thứ 5
           Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy đơn vị số 4 do ông Cao Văn Mĩa-Tỉnh Ủy viên-Chính ủy Bộ Chỉ huy...
Hội đồng nhân dân tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc hơn 50 cử tri xã Tân Bình
         Chiều ngày 16/11/2017, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ông Cao Văn Mĩa - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tổ Đại biểu HĐND thị xã Cai Lậy đơn vị số 03 có buổi tiếp xúc hơn 50 cử tri của xã Tân Bìn...
Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 3
          Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang cùng tổ Đại biểu HĐND thị xã Cai Lậy đơn vị số 01 có buổi tiếp xúc hơn 60 cử tri Phường 3, thị xã Cai Lậy...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Phú Quý
           Ngày 16/11/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đơn vị số 6 gồm bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết BCH Tru...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Trung
         Ngày 03/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa, Long Khánh
         Ngày 04/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri 2 xã Tân Phú, Tân Hội
          Ngày 03/8/2017, bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy, đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh T...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Tân Bình
         Ngày 03/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy có buổi tiếp xúc hơn 40 cử tri của xã Tân Bình....
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Phú Quý
           Ngày 03/8/2017, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (Khóa IX) và đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã Cai Lậy (Khóa II) do ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐ...
Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri phường 5- phường Nhị Mỹ
         Ngày 3/8/2017, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc với trên 80 cử tri phư...
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2016 - 2021
         Ngày 07/7/2017, Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh...
Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri xã Thanh Hòa
        Ngày 08/6/2017, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy đã có buổi tiếp xúc với trên 60 cử tri của xã Thanh Hòa....
Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 1
          Chiều ngày 07/6/2017, tại hội trường UBND Phường 1, bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết BCH-TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy Cai Lậy, đại biểu HĐND t...
Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã tiếp xúc cử tri xã Phú Quý và Nhị Quý
        Ngày 07/6/2017, Bà Huỳnh Thị Phượng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Cai Lậy t...
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã Cai Lậy tiếp xúc cử tri Phường 5
         Ngày 07/6/2017, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy có buổi tiếp xúc với gần 50 cử tri phường 5....
HĐND thị xã Cai Lậy giám sát việc thực hiện Nghị định 111/2013/NĐ-CP tại Phường 1
         Ngày 01/6/2017, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy do ông Đoàn Bảo Ngoan - Ủy Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban dân vận Thị ủy Cai Lậy làm trư...
TX Cai Lậy tập huấn công tác gia đình năm 2017
          Ngày 31/5/2017, Ban chỉ đạo công tác gia đình thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về cô...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết