Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thường trực HĐND Thường trực HĐND

Tên đơn vị: Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã

Địa chỉ: Đường 30/4, Khu phố 2, phường 1Thị  Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3917514.

Fax: 0273 3917510.

Email: txcailay.vphdnd@tiengiang.gov.vn

Website: txcailay.tiengiang.gov.vn

Nguyễn Tấn Hùng

Chủ tịch

3710631

nguyentanhung@tiengiang.gov.vn

Đăng Văn Khảo

Phó Chủ tịch

3917518

dangvankhao@tiengiang.gov.vn

Trần Văn Độ

Phó Chủ tịch

3917520

tranvando@tiengiang.gov.vn

Ban kinh tế Hội đồng nhân dân thị xã

Phạm Văn Vạn

Trưởng ban

0908146887

phamvanvan@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Nguyên

P.Trưởng ban

3917514

nvannguyen@tiengiang.gov.vn

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã

Đoàn Bảo Ngoan

Trưởng ban

0976532366

doanbaongoan@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Lộc

P.Trưởng ban

3917514

nvannguyen@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết