Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
4825/QĐ-UBND 14-11-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Kiều 0-lượt Xem
4489/QĐ-UBND 28-10-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ số vào sổ "H"03284 do UBND huyện Cai lậy ký cấp ngày 07/3/2006 đối với hộ ông Dư Bảo quốc 3-lượt Xem
4372/QĐ-UBND 25-10-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Ngô Thị Ba 0-lượt Xem
3726/QĐ-UBND 01-10-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ 00539QSDĐ/01/21 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 03/11/2009 mang tên ông Huỳnh Văn Nguyện 0-lượt Xem
3725/QĐ-UBND 01-10-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ "H05695 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 03/11/2009 magng tên hộ ông Phạm Văn Hoàng 0-lượt Xem
3532/QĐ-UBND 17-09-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp cho bà nguyễn Thị Năm 1-lượt Xem
3323/QĐ-UBND 27-08-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ có số vào sổ cấp giấy "H"06659 ký cấp ngày 10/01/2008 cho UBND huyện Cai Lậy cấp đối với ông Trương Văn Thái 0-lượt Xem
2850/QĐ-UBND 04-07-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ cấp đối với ông Nguyễn Văn Hồng 1-lượt Xem
2598/QĐ-UBND 14-06-2019 v/v thu hồi giấy CNQSDĐ cấp đối với hộ ông Đặng Văn Lại 0-lượt Xem
2500/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ 0-lượt Xem