Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Kinh tế Kinh tế

Vụ lúa đông xuân “được mùa, thất giá”
Vụ lúa đông xuân “được mùa, thất giá”

          Vụ lúa đông xuân năm 2019-2020, nông dân thị xã Cai Lậy xuống giống trên 4.000 ha, đạt 100% Kế diện tích. Chủ yếu là các giống lúa ngắn ngày, năng suất ổn định, có khả năng kháng sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như: OM 5451; OM 49...

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết