Skip to Content
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Ngày pháp luật Ngày pháp luật

Thị xã Cai Lậy triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin
         Ngày 19/01/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin. Trên 100 đại biểu...
Thị xã Cai Lậy triển khai văn bản luật
         Ngày 19/12/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai Luật trợ giúp pháp lý và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 142 đại...
UBND thị xã Cai Lậy triển khai Nghị định số 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính Phủ
          Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ...
Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017
          Ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017. Có 24 thí sinh là công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường - xã trê...
          Năm 2017 là mốc đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) “Về tiếp tục đổi...
         Ngày 12/10/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộ...
        Từ đầu năm đến nay, các xã-phường thị xã Cai Lậy tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 326 cuộc với trên 8.800 lượt người dự....
         Từ ngày 19- 21/7 năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị  phối hợp phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy mở lớp tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho 203 đồng c...
Thực hiện Đề án “tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã – phường – thị...
Trong những tháng đầu năm 2016, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phườ...
Trong tuần qua ban chỉ huy Công an phường 1 thị xã Cai Lậy phối hợp cùng...
Ngày 17/8/2016, Đoàn kiểm tra công tác Dân chủ, pháp luật thị xã Cai Lậy đã đến kiểm tra tình hình thực hiện 6 t...
Theo định kỳ hằng tháng, vào ngày 29/7/2016, Ủy ban nhân dân và Ban tư pháp Phường 1 thị xã Cai lậy, phối hợp cùng với...
  Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lảnh đạo của Đảng trong công tác phổ biế...

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết