Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Các phòng, ban, đơn vị Các phòng, ban, đơn vị

1. Tên đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND thị xã .

- Địa chỉ: Đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3917510

- Fax: 0273 3917510

- Email: txcailay@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Tấn Lợi

Chánh văn phòng

0273 3917519

nguyentanloi@tiengiang.gov.vn

Phạm Hoàng Vũ

Phó Chánh văn phòng

0273 3602334

phamhoangvu@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó Chánh văn phòng 0273 3916567 nguyenthingocha@tiengiang.gov.vn

2. Tên đơn vị: Phòng Kinh Tế.

- Địa chỉ: QL 1A, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3917529

- Fax: 0273 3917528

- Email: txcailay.pkt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ngô Thanh Sơn

Trưởng phòng

0273 3917529

ngothanhson@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Thôn

Phó Trưởng phòng

0984592055

nguyenvanthon@tiengiang.gov.vn

       

3. Tên đơn vị: Phòng Quản lý Đô thị

- Địa chỉ: số 44, Đường 30/4, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3826746

- Fax: 0273 3826744

- Email: txcailay.pqldt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Văn Ngọ

Trưởng phòng

0273 3826746

huynhvanngo@tiengiang.gov.vn

Trần Mạnh Khương Phó Trưởng phòng   0273 3826746 tranmanhkhuong@tiengiang.gov.vn

4. Tên đơn vị: Thanh tra thị xã

- Địa chỉ: Đường Bến Cát, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3919568

- Fax: 0273 3919569

- Email: txcailay.thanhtra@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Chí Thanh

Chánh Thanh tra

0902987292

lechithanh@tiengiang.gov.vn

Mai Trường Chinh

Phó Chánh thanh tra

0273 3919568

maitruongchinh@tiengiang.gov.vn

5. Tên đơn vị: Phòng Y tế

- Địa chỉ: QL1A, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3919192

- Email: txcailay.pyt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thắm

Trưởng phòng

01654028129

tham.nguyenvan@tiengiang.gov.vn

 6. Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3829809

- Email: txcailay.pgddt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đoàn Thị Thủ

Trưởng phòng

01249333228

doanthithu@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Trọng Khương

PhóTrưởng phòng

0946812852

nguyentrongkhuong@tiengiang.gov.vn

7. Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Đường 868, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3916125

- Fax: 0273 3826025

- Email: txcailay.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Văn Chính

Trưởng phòng

0988215319

levanchinh@tiengiang.gov.vn

Huỳnh Ngọc Thắm

P.Trưởng phòng

0907227338

huynhngoctham@tiengiang.gov.vn

 8. Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: 182 đường Thái Thị Kiểu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3829787

- Email: txcailay.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Hữu Thi

Trưởng phòng

01236632999

nguyenhuuthi@tiengiang.gov.vn

Đặng Thế Ứng

P.Trưởng phòng

0983775804

dangtheung@tiengiang.gov.vn

 9. Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3829147

- Email: txcailay.ptckh@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ngô Quốc Đạt

Trưởng phòng

01274734999

ngoquocdat@tiengiang.gov.vn

Lỹ Văn Sỹ

P. Trưởng phòng

0273 3829147

lyvansy@tiengiang.gov.vn

10. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Đường Tứ Kiệt, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3829439

- Email: txcailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đặng Thị Tiềm

Trưởng phòng

0979840501

dangthitiem@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Hữu Hạnh

P.Trưởng phòng

0907227338

hanh.nguyenhuu@tiengiang.gov.vn

11. Tên đơn vị: Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: 236 đường Nguyễn Văn Chấn, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3919589

- Email: txcailay.ptp@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Duy Hậu

Trưởng phòng

01688406896

voduyhau@tiengiang.gov.vn

12. Tên đơn vị: Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3710239

- Email: txcailay.pnv@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Văn Thức

 Trưởng phòng   tranvanthuc@tiengiang.gov.vn

Dương Văn Mười

P.Trưởng phòng

0986826646

duongvanmuoi@tiengiang.gov.vn

 13. Tên đơn vị: Đài Truyền thanh truyền hình

- Địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3919757

- Email: txcailay.ttth@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn Thảo

Phó Trưởng đài

0908656840

txcailay.ttth@tiengiang.gov.vn

14. Tên đơn vị:  Trung tâm Văn hóa Thể thao

- Địa chỉ: Đường 868, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3829178

- Email: txcailay.ttvhtt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Thị Cẩm Lệ

Giám đốc

0907049711

tranthicamle@tiengiang.gov.vn

Trần Đại Thắng

Phó Giám đốc

0273 3829178

trandaithang@tiengiang.gov.vn

15. Tên đơn vị:  Trung tâm Phát triển Quỹ đất

- Địa chỉ:  19 Hồ Hải Nghĩa, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273 3918525

- Email: txcailay.ttptqd@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Hữu Phước

Giám đốc

0913186926

lehuuphuoc@tiengiang.gov.vn

16. Tên đơn vị:  Trung tâm Y tế

- Địa chỉ:  ấp Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273  3772244

- Fax: 0273 3772245

- Email: txcailay.ttyt@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đặng Văn Hùng

Giám đốc

0908125873

dangvanhung@tiengiang.gov.vn

Phạm Thị Phượng

Phó Giám đốc

0979802076

txcailay.ttyt@tiengiang.gov.vn

 

17. Tên đơn vị:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Địa chỉ:  Số 52, Đường Hồ Hải Nghĩa, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273  3919617

- Fax: 0273 3710656

- Email: txcailay.bqlda@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Thanh Mộng

Giám đốc

  0273 3919617

huynhthanhmong@tiengiang.gov.vn

Lê Quang Thạch

Phó Giám đốc

0273 3919617

lequangthach@tiengiang.gov.vn

 

18. Tên đơn vị:  Ban Quản lý chợ

- Địa chỉ:  Đường Đặng Văn Thạnh, Khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh TG.

- Điện thoại: 0273  3826504

- Email: txcailay.bqlcho@tiengiang.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Văn Thiết

Phó Trưởng Ban

0908494853

txcailay.bqlcho@tiengiang.gov.vn

 

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết