Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Tin khác Tin khác

UBND thị xã Cai Lậy tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 UBND thị xã Cai Lậy tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

         Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về việc tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018 trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Ngày 11 và 12/8/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 thị xã Cai Lậy tổ c...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết