Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 11 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1101/UBND-NC 29-07-2020 V/v thông báo Chương trình công tác tháng 8/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã
1099/UBND-NC 29-07-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 1-lượt Xem
1089/UBND-NC 28-07-2020 V/v tuyên truyền, phổ biến Công ước La Hay năm 1990 tại cơ quan, đơn vị 0-lượt Xem
1079/UBND-TT 27-07-2020 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 1447-KH/BCSĐCP ngày 13/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ 0-lượt Xem
1010/UBND-NV 15-07-2020 V/v triển khai Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ
784/UBND-VP 29-05-2020 V/v thông báo Chương trình công tác tháng 6/2020 của UBND thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
428/UBND-NC 31-03-2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 0-lượt Xem
414/UBND-NC 30-03-2020 V/v tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1-lượt Xem
1294/UBND-VHXH 27-03-2020 Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 1-lượt Xem
376/UBND-VHTT 26-03-2020 Thông báo tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1119/UBND-VHXH 17-03-2020 Đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 0-lượt Xem