Skip to Content

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Xã, phường Xã, phường

Ủy ban nhân dân các xã phường

1

Tên đơn vị: UBND Phường 1.

Địa chỉ: số 4/76, 30/4, khu 3, P.1, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3710306

Email: txcailay.phuong1@tiengiang.gov.vn

2

Tên đơn vị: UBND Phường 2.

Địa chỉ: P.2, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3919433 ; 3919434

Email: txcailay.phuong2@tiengiang.gov.vn

3

Tên đơn vị: UBND Phường 3.

Địa chỉ: Đường 868, P.3, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3919848

Email: txcailay.phuong3@tiengiang.gov.vn

4

Tên đơn vị: UBND Phường 4.

Địa chỉ: P.4, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3710014

Email: txcailay.phuong4@tiengiang.gov.vn

5

Tên đơn vị: UBND Phường 5.

Địa chỉ: Đường B2, P.5, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3710035

Email: txcailay.phuong5@tiengiang.gov.vn

6

Tên đơn vị: UBND Phường Nhị Mỹ.

Địa chỉ: Phường Nhị Mỹ, TXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826930

Email: txcailay.phuongnhimy@tiengiang.gov.vn

7

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Bình.

Địa chỉ: xã Tân BìnhTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826593.

Email: Txcailay.Tanbinh@Tiengiang.gov.vn

8

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phước Tây.

Địa chỉ: xã Mỹ Phước TâyTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3914892

Email: Txcailay.MyphuocTay@Tiengiang.gov.vn

9

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông.

Địa chỉ: xã Mỹ Hạnh ĐôngTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3914622.

Email: Txcailay.MHDong@Tiengiang.gov.vn

10

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Trung.

Địa chỉ: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh TrungTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3914897.

Email: Txcailay.MHTrung@Tiengiang.gov.vn

11

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Phú.

Địa chỉ:  xã Tân PhúTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3814337.

Email: Txcailay.TanPhu@Tiengiang.gov.vn

12

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Tân Hội.

Địa chỉ: xã Tân HộiTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3718773.

Email: Txcailay.TanHoi@Tiengiang.gov.vn

13

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Nhị Quý.

Địa chỉ: xã Nhị QuýTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3814750.

Email: Txcailay.Nhiquy@Tiengiang.gov.vn

14

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Thanh Hoà.

Địa chỉ:  xã Thanh HoàTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826336.

Email: Txcailay.ThanhHoa@Tiengiang.gov.vn

15

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Phú Quý.

Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, xã Phú Quý, TXCL,  tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3814807.

Email: Txcailay.PhuQuy@Tiengiang.gov.vn

16

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Long Khánh.

Địa chỉ:  xã Long KhánhTXCL, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3826258.

Email: Txcailay.Longkhanh@Tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Go to All

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết