Skip to Content
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Bảng chi tiết thu chi ngân sách kèm theo Báo cáo thu chi ngân sách

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo thực hiện thu – chi NSNN năm 2017 Dự toán NSNN năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Bảng biểu chi tiết kế hoạch sử dụng đất 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Bảng chi tiết thực hiện xây dựng nông thôn mới

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Cai Lậy năm 2017; Kế hoạch năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(10-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017; Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(9-lượt)

Xem các góp ý

Danh sách tin Danh sách tin

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Danh sách album ảnh Danh sách album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết