Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Phổ biến, giáo dục pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

        Thực hiện Kế hoạch về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Ngày 27/9/2021, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 363...
        Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy địn...
​         Với mục đích đánh giá đúng đắn kết quả tổ chức thực hiện công tác tư pháp năm 2021 tại UBND các xã, phường trên tất cả các lĩnh vực như: ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức theo dõi tình hì...
         Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.          ​Nghị định gồm 4...
​         Ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa b...
​         Những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thị xã Cai Lậy đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc...
         ​Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết