Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Kế hoạch, kết quả bàn giao đất, cho thuê đất Kế hoạch, kết quả bàn giao đất, cho thuê đất

Tìm thấy 6 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1841/QĐ-UBND 19-05-2021 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Văn Chung thửa đất tọa lạc tại ấp kinh 12 xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
1493/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc giao đất cho Bà Nguyễn Thị Tìm thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy (thửa 751) 1-lượt Xem
1492/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc giao đất cho ông Nguyễn Thành Xuân thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1491/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc giao đất cho bà Hồ Thị Thu Thủy thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
1495/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc giao đất cho Bà Nguyễn Thị Tìm thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy (thửa 752) 0-lượt Xem
5316/QĐ-UBND 22-11-2018 v/v giao đất cho hộ ông Lê Văn Ba thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy 7-lượt Xem