Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 90 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3013/QĐ-UBND 03-08-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH00223; CH00224 cấp ngày 21/11/2011 do UBND huyện Cai Lậy cấp cho bà Nguyễn Thị Phượng Liên 2-lượt Xem
2901/QĐ-UBND 27-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ H03449 cấp ngày 19/6/2006 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn On 2-lượt Xem
2883/QĐ-UBND 23-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 01090/QSDĐ/1/42 cấp ngày 30/7/1994 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với ông Lê Văn Chư 1-lượt Xem
2485/QĐ-UBND 14-06-2021 V/v thu hồi đất đối với Ông Nguyễn Văn Giàu thực hiện công trình Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, Hạng mục: Cầu vượt qua ĐH.57C 3-lượt Xem
2484/QĐ-UBND 14-06-2021 V/v thu hồi đất đối với Ông Nguyễn Văn Danh thực hiện công trình Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, Hạng mục: Cầu vượt qua ĐH.57C 1-lượt Xem
2483/QĐ-UBND 14-06-2021 V/v thu hồi đất đối với Bà Nguyễn Thị Nương thực hiện công trình Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, Hạng mục: Cầu vượt qua ĐH.57C 1-lượt Xem
1482/QĐ-UBND 14-06-2021 V/v thu hồi đất đối với Bà Lê Thị Phương thực hiện công trình Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, Hạng mục: Cầu vượt qua ĐH.57C 0-lượt Xem
2481/QĐ-UBND 14-06-2021 V/v thu hồi đất đối với Hộ bà Lê Thị Ân thực hiện công trình Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, Hạng mục: Đường gom 0-lượt Xem
2490/QĐ-UBND 14-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ-QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH11618 cấp ngày 06/11/2020 do UBND thị xã Cai Lậy cấp đối với hộ ông Phạm Văn Căn 0-lượt Xem
2489/QĐ-UBND 14-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ “H”02799- “H”02800 cấp ngày 12/11/2007 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với hộ Nguyễn Văn Quới 0-lượt Xem
2480/QĐ-UBND 14-06-2021 Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 01250 cấp ngày 03/5/1997 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với bà Nguyễn Thị Trừ 0-lượt Xem
2749/QĐ-UBND 14-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 00658 cấp ngày 20/3/1990 do UBND huyện Cai Lậy cấp đối với bà Trần Thị Hưởng 1-lượt Xem
2320 đến 2384/QĐ-UBND 08-06-2021 V/v thu hồi đất để thực hiện Công trình Nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến đường số 3) 1-lượt Xem
2321/QĐ-UBND 08-06-2021 V/v thu hồi đất đối với Bà: Phạm Thị Bảy để thực hiện Công trình Nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến đường số 3) 0-lượt Xem
2320/QĐ-UBND 08-06-2021 V/v thu hồi đất đối với Ông: Võ Văn Sáu để thực hiện Công trình Nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến đường số 3) 1-lượt Xem