Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1454/QĐ-UBND 02-04-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Sang 2-lượt Xem
3544-3564/QĐ-UBND 28-08-2018 v/v thu hồi đất để thực hiện công trình bờ kè phía Tây sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy 5-lượt Xem
3359-3395/QĐ-UBND 24-08-2018 v/v thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) (Phường 1). 1-lượt Xem
3308-3358/QĐ-UBND 24-08-2018 v/v thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) (Phường 4). 0-lượt Xem
BBTB 15-05-2018 Biên bản họp dân thông báo chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) 0-lượt Xem