Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2850/QĐ-UBND 04-07-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ cấp đối với ông Nguyễn Văn Hồng 0-lượt Xem
2598/QĐ-UBND 14-06-2019 v/v thu hồi giấy CNQSDĐ cấp đối với hộ ông Đặng Văn Lại 0-lượt Xem
2500/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ 0-lượt Xem
2501/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ và bà Dương Hồng Đào 0-lượt Xem
1454/QĐ-UBND 02-04-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Sang 4-lượt Xem
3544-3564/QĐ-UBND 28-08-2018 v/v thu hồi đất để thực hiện công trình bờ kè phía Tây sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy 6-lượt Xem
3359-3395/QĐ-UBND 24-08-2018 v/v thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) (Phường 1). 2-lượt Xem
3308-3358/QĐ-UBND 24-08-2018 v/v thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) (Phường 4). 0-lượt Xem
BBTB 15-05-2018 Biên bản họp dân thông báo chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) 0-lượt Xem