Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3532/QĐ-UBND 17-09-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp cho bà nguyễn Thị Năm 0-lượt Xem
3323/QĐ-UBND 27-08-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ có số vào sổ cấp giấy "H"06659 ký cấp ngày 10/01/2008 cho UBND huyện Cai Lậy cấp đối với ông Trương Văn Thái 0-lượt Xem
2850/QĐ-UBND 04-07-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ cấp đối với ông Nguyễn Văn Hồng 1-lượt Xem
2598/QĐ-UBND 14-06-2019 v/v thu hồi giấy CNQSDĐ cấp đối với hộ ông Đặng Văn Lại 0-lượt Xem
2500/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ 0-lượt Xem
2501/QĐ-UBND 04-06-2019 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với bà Ngô thị Bé Thơ và bà Dương Hồng Đào 0-lượt Xem
1454/QĐ-UBND 02-04-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ đã cấp đối với hộ ông Nguyễn Văn Sang 4-lượt Xem
3544-3564/QĐ-UBND 28-08-2018 v/v thu hồi đất để thực hiện công trình bờ kè phía Tây sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy 7-lượt Xem
3359-3395/QĐ-UBND 24-08-2018 v/v thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) (Phường 1). 2-lượt Xem
3308-3358/QĐ-UBND 24-08-2018 v/v thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường liên xã mở rộng (Đường huyện 57 nối vào đường lộ Dây Thép) (Phường 4). 0-lượt Xem