Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 32 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3812/QĐ-UBND 17-08-2020 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ “H”02954 do UBND huyện Cai Lậy ký cấp ngày 12/4/2006 mang tên ông Võ Văn Biện 1-lượt Xem
3685/QĐ-UBND 07-08-2020 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H00439 và H00440 do UBND huyện Cai Lậy ký cấp ngày 10/9/2007 mang tên hộ bà Trần Thị Sáu 0-lượt Xem
3686/QĐ-UBND 07-08-2020 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00973 QSDĐ/1/102 do UBND huyện Cai Lậy ký cấp ngày 15/02/1993 mang tên Ông Phạm Văn Năm 1-lượt Xem
3456/QĐ-UBND 30-07-2020 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ CH00469 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 02/7/2013 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Trọng 1-lượt Xem
3216/QĐ-UBND 15-07-2020 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ 01259QSDĐ/1/125 cấp cho ông Ngô Văn Lắm 0-lượt Xem
3130/QĐ-UBND 03-07-2020 v/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H 00129do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 19/6/2006 mang tên hộ Nguyễn Thị Ấn 0-lượt Xem
2483/QĐ-UBND 01-06-2020 v/v thu hồi GCNQSDĐ có số vào sổ H00745 do UBND huyện Cai lậy ký cấp ngày 19/02/2008 mang tên hộ Trần Văn Chúng 0-lượt Xem
933-940/QĐ-UBND 25-02-2020 Các quyết định thu hồi đất thực hiện DA mở rộng các cầu trên QL1A, đoạn qua địa bàn tỉnh TG. Hạng mục Cầu Mỹ Quý thị xã Cai lậy 1-lượt Xem
5717-5820/QĐ-UBND 31-12-2019 Các quyết định v/v thu hồi đất thực hiện công trình Đường lộ Dây Thép (ĐT 880B) 16-lượt Xem
4825/QĐ-UBND 14-11-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Kiều 2-lượt Xem
4489/QĐ-UBND 28-10-2019 v/v thu hồi GCNQSDĐ số vào sổ "H"03284 do UBND huyện Cai lậy ký cấp ngày 07/3/2006 đối với hộ ông Dư Bảo quốc 5-lượt Xem
4372/QĐ-UBND 25-10-2019 v/v thu hồi đất xây dựng công trình Trụ sở khu phố 4, Phường 2 3-lượt Xem
4372/QĐ-UBND 25-10-2019 v/v thu hồi đất đối với bà Ngô Thị Ba 2-lượt Xem
4297/QĐ-UBND 21-10-2019 v/v thu đất của hộ ông Nguyễn Văn Bé Hai để thực hiện Công trình Trụ sở Công an Phường 2 1-lượt Xem
3726/QĐ-UBND 01-10-2019 v/v thu hồi GCN QSDĐ có số vào sổ 00539QSDĐ/01/21 do UBND huyện Cai Lậy ký ngày 03/11/2009 mang tên ông Huỳnh Văn Nguyện 1-lượt Xem