Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Ngày pháp luật Ngày pháp luật

Thị xã Cai Lậy sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thị xã Cai Lậy sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

        Ngày 26/10/2018, tại Hội trường UBND thị xã, Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và triển khai Luật Thủy lợi; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. ...

Thị xã Cai Lậy triển khai, thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP về các chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
Thị xã Cai Lậy triển khai, thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP về các chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

         Ngày 21/6/2018, Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn...

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ hòa giải cơ sở và Đề án quyền dân sự, chính trị năm 2018
Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ hòa giải cơ sở và Đề án quyền dân sự, chính trị năm 2018

         Từ ngày 05/6 đến 7/6/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp ban...

Thị xã Cai Lậy triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin
Thị xã Cai Lậy triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin

         Ngày 19/01/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Luật hình sự, Luật du lịch và Luật tiếp cận thông tin. Trên 100 đại biểu địa diện lãnh đạo thị xã, các cơ quan, ban, ngành...

Thị xã Cai Lậy triển khai văn bản luật
Thị xã Cai Lậy triển khai văn bản luật

         Ngày 19/12/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai Luật trợ giúp pháp lý và Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 142 đại biểu đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn...

UBND thị xã Cai Lậy triển khai Nghị định số 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính Phủ
UBND thị xã Cai Lậy triển khai Nghị định số 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính Phủ

          Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính Phủ về đánh giá và p...

Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017
Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017

          Ngày 07/11/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017. Có 24 thí sinh là công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường - xã trên địa bàn thị xã chia thành 08 đội tham gia hội th...

          Năm 2017 là mốc đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuy...
         Ngày 12/10/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 81/2013/ NĐ-CP quy định ch...
        Từ đầu năm đến nay, các xã-phường thị xã Cai Lậy tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 326 cuộc với trên 8.800 lượt người dự....

Thông báo Thông báo

Videos Videos

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết