Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

        Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nhằm tạo sự...
Xã Phú Quý niêm yết danh sách cử tri
Xã Phú Quý niêm yết danh sách cử tri - 13/04/2021

          Ngày 12/4/2021, xã Phú Quý hoàn thành công tác niêm yết danh sách cử tri để người dân biết tích cực tham gia bầu cử. Qua thống kê sơ bộ trên địa bàn xã có 5.991 cử tri, tại 9 tổ bầu cử. ...

           ​Nhằm để tiếp tục xử lý, ngăn chặn các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn và quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa...
          ​Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại. Cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, nâng cao kiến thức, năng lực cho độ...
           ​Thực hiện Kế hoạch hành động số 118/KH-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến nă...
​          Căn cứ Hướng dẫn số 30/HD-HĐPH ngày 02/02/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tiền Giang về thực hiện một số nội dung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...
​Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hìn...
Xem thêm >>

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 399
  Tổng lượt truy cập: 2242059