Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Tin khác Tin khác

        Đến cuối năm 2016, xã Mỹ Hạnh Trung đạt 7 tiêu chí nông thôn mới gồm: Thủy lợi; thông tin –truyền thông; lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; văn hóa; quốc phòng v...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết