Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 62 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1739/UBND-QLĐT 20-10-2021 V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Tỉnh ủy
1240/UBND-NC 15-08-2021 Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thị xã Cai Lậy 14-lượt Xem
1128/UBND-NC 11-08-2021 V/v tổ chức cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
1223/UBND-QLĐT 11-08-2021 V/v tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, vật tư nông nhiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản 0-lượt Xem
1148/UBND-NC 01-08-2021 Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thị xã Cai Lậy 3-lượt Xem
4167/UBND-KGVX 31-07-2021 Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
1098/UBND-QLĐT 26-07-2021 Về việc triển khai thực hiện các hướng dẫn về y tế trong vận chuyển hàng hóa đường bộ 4-lượt Xem
231/KH-UBND 20-07-2021 Thực hiện NQ 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và QĐ 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 6-lượt Xem
1910/QĐ-UBND 20-07-2021 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
3369/SYT-NVYD 14-07-2021 Thay đổi thời gian cách ly tập trung, cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 5-lượt Xem
222/TB-UBND 11-07-2021 v/v tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP trên địa bàn TXCL 14-lượt Xem
3550/UBND-KGVX 10-07-2021 V/v thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố 3-lượt Xem
3245/SYT-NVYD 09-07-2021 V/v hướng dẫn tạm thời thí điểm cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1) với người nhiễm SARS-CoV-2. 6-lượt Xem
3221/SYT-NVYD 08-07-2021 V/v Cách ly tại nhà và xét nghiệm cho người về từ thành phố Hồ Chí Minh 5-lượt Xem
221/TB-UBND 07-07-2021 v/v tăng cường quản lý người về ngoài tỉnh và thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 20-lượt Xem