Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 13 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
04/KH-UBND 12-01-2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1506/UBND-NV 16-10-2020 V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy tắc ứng xử, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở 4-lượt Xem
1101/UBND-NC 29-07-2020 V/v thông báo Chương trình công tác tháng 8/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã
1099/UBND-NC 29-07-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 1-lượt Xem
1089/UBND-NC 28-07-2020 V/v tuyên truyền, phổ biến Công ước La Hay năm 1990 tại cơ quan, đơn vị 0-lượt Xem
1079/UBND-TT 27-07-2020 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 1447-KH/BCSĐCP ngày 13/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ 0-lượt Xem
1010/UBND-NV 15-07-2020 V/v triển khai Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ
784/UBND-VP 29-05-2020 V/v thông báo Chương trình công tác tháng 6/2020 của UBND thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
428/UBND-NC 31-03-2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 0-lượt Xem
414/UBND-NC 30-03-2020 V/v tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2-lượt Xem
1294/UBND-VHXH 27-03-2020 Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 1-lượt Xem
376/UBND-VHTT 26-03-2020 Thông báo tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 0-lượt Xem
1119/UBND-VHXH 17-03-2020 Đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19 0-lượt Xem