Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tìm thấy 21 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
89/TB-UBND 12-04-2021 Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) 0-lượt Xem
87/KH-UBND 06-04-2021 Tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại năm 2021 0-lượt Xem
85/KH-UBND 31-03-2021 Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thị xã Cai Lậy giai đoạn 2021-2025 0-lượt Xem
359/UBND-KT 28-03-2021 V/v chủ động các biện pháp phòng chống hạn, mặn mùa khô năm 2021 1-lượt Xem
326/UBND-KT 23-03-2021 V/v chăm sóc lúa vụ Hè Thu sớm năm 2021 0-lượt Xem
213/UBND-NC 26-02-2021 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021
38/KH-UBND 22-02-2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 2-lượt Xem
31/TB-UBND 29-01-2021 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã tại cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân thị xã tháng 01/2021 3-lượt Xem
04/KH-UBND 12-01-2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã Cai Lậy 1-lượt Xem
1506/UBND-NV 16-10-2020 V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy tắc ứng xử, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở 5-lượt Xem
1101/UBND-NC 29-07-2020 V/v thông báo Chương trình công tác tháng 8/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã
1099/UBND-NC 29-07-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 1-lượt Xem
1089/UBND-NC 28-07-2020 V/v tuyên truyền, phổ biến Công ước La Hay năm 1990 tại cơ quan, đơn vị 0-lượt Xem
1079/UBND-TT 27-07-2020 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 1447-KH/BCSĐCP ngày 13/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ 0-lượt Xem
1010/UBND-NV 15-07-2020 V/v triển khai Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ